อธิบดีสรรพากรคนใหม่ตั้งแท่นรีดภาษีธุรกิจรายกลางเพิ่ม หลังจากเก็บภาษีปี 56 พลาดเป้า 9,000 ล้านบาท พร้อมตั้งธงรบแกงค์โกงภาษี หวังตามเงินคืนหลวง
นายสุทธิชัย สังขมณี  อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า  กรมฯมีแผนขยายฐานการจัดเก็บภาษีไปยังกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางมากขึ้น เนื่องจากพบว่ามีการหลีกเหลี่ยงภาษี เช่น  แสดงทรัพย์สินต่ำกว่าความเป็นจริง เป็นต้น โดยจะเน้นทำงานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ  และเน้นความเป็นธรรมให้กับผู้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งเร่งแก้ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ  ให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น  โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาษีของทั้ง 3 กรม คือ สรรพสามิต และศุลกากรเข้าด้วยกัน  เพราะต้องการอุดช่องโหว่ในการจัดเก็บภาษี   ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่นั้น ปัจจุบันมีระบบการเสียภาษีที่ดีอยู่แล้ว นอกจากนี้จะปรับโครงสร้างภาษีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เช่น ภายในสัปดาห์นี้จะมีข้อสรุปกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขอผ่อนปรนภาษีในหลายเรื่อง เช่น  ขอยกเว้นภาษีเงินปันผลให้ผู้ลงทุน  ยกเว้นภาษีเพื่อการควบรวมกิจการ  อย่างไรก็ตาม ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้นางเบญจา หลุยเจริญ รมช.คลังรับทราบแล้ว ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 57   คาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ประมาณ  1.9 ล้านล้านบาท แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่เชื่อว่าสามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้แน่นอน  ส่วนการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 56  ต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ 9,000 ล้านบาท จากเป้าหมาย   1.77 ล้านล้านบาท เป็นผลจาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตลดลง และการปรับลดภาษีนิติบุคคลจาก 23% เหลือ 20% “เศรษฐกิจในปีนี้มีแนวโน้มจะโตต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ซึ่งจะกระทบการจัดเก็บภาษี ดังนั้นกรมสรรพากรต้องเร่งกระตุ้นการทำงานของข้าราชการ และเร่งปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และคนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ เชื่อมโยงข้อมูลของกรมภาษีเข้าด้วยกัน"

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งรีดภาษีธุรกิจเอสเอ็มอีเพิ่ม

Posts related