นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งประเทศฯว่า ในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ กระทรวงคมนาคม จะประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณารายละเอียด และจัดลำดับความสำคัญการใช้งบประมาณ ในแผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานฯ  5 ด้าน บก น้ำ ราง อากาศ และขนส่งกรุงเทพฯ ปี 58-65 เพื่อหาข้อสรุป ก่อนเสนอรายละเอียดโครงการ และการใช้งบให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. รองหัวหน้า คสช.ฝ่ายเศรษฐกิจ พิจารณาอีกครั้งในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม คสช.ชุดใหญ่ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.เป็นประธานพิจารณาต่อไ อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ทราบว่ารายละเอียดของวงเงินที่แท้จริง เพราะต้องรอคุยกันในรายละเอียดของที่มาแหล่งเงิน  อุปสรรคด้านต่างๆ ทั้งการเวนคืนที่ดิน ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แต่เบื้องต้นกำหนดแผนใช้งบประมาณเป็น 3 ระยะ ระยะแรกเป็นโครงการเร่งด่วนปี 58 ระยะสองปี 59-60 และระยะสามปี 61-62 แต่จะมีการพิจารณาแหล่งทุนที่เหมาะสมว่าจะใช้งบลงทุนประจำ การกู้ หรือการร่วมทุนกับภาคเอกชน ขณะที่โครงการรถไฟความเร็วสูง 4  เส้นทาง สนข.จะศึกษารายละเอียดให้เสร็จใน 3 เดือน ก่อนเสนอให้ พล.อ.อ.ประจิน พิจารณาว่าควรดำเนินการต่อหรือไม่ โดยโครงการศึกษาเสร็จก่อน คือ เส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก เพราะได้ยื่นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)แล้ว ส่วนที่เหลือกำลังสรุปผลการศึกษาอยู่  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งหั่นแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

Posts related