นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว เชิญตัวแทนภาคเอกชน ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมด มาหารือเรื่องการปรับขึ้นค่าจ่ายประกันของบริษัททัวร์ เนื่องจากปัจจุบัน การเปิดบริษัททัวร์นั้นใช้เงินไม่มากนัก จึงกลายเป็นช่องทางให้กลุ่มคน หรือมิจฉาชีพ ที่ต้องการหารายได้เข้ามาลงทุนเปิดบริษัทของตัวเอง และจัดโปรแกรมทัวร์แบบหลอกลวง จากนั้นก็นำมาขายในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อน และกระทบต่อภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวไทยในสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกสำหรับค่าประกันขั้นต่ำที่ต้องจ่ายนั้น พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ปี 51 นั้น กรมการท่องเที่ยวกำหนดไว้ว่า บริษัททัวร์ และโรงแรมจ่ายประกันขั้นต่ำในทัวร์ไทยเที่ยวนอก 200,000 บาท ,ทัวร์ต่างชาติเที่ยวไทย 100,000 บาท,ทัวร์ในประเทศ 50,000 บาทและ ทัวร์เฉพาะพื้นที่ 10,000 บาท ซึ่งหากพิจารณาให้ดี ๆ แล้ว ทัวร์ในพื้นที่ เช่น บริษัทอยู่ที่จ. กระบี่ และทำทัวร์ในกระบี่จ่ายแค่ 10,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่น้อย หากเทียบกับความเสียหายที่บริษัททัวร์ต้องชดใช้ เมื่อไม่ทำตามข้อตกลงกับลูกค้า ดังนั้นบริษัททัวร์จึงสามารถใช้เป็นโอกาสเปิดบริษัท เพื่อหลอกลวงขายแพ็กเกจให้นักท่องเที่ยวได้“เราเห็นกรณีเกี่ยวกับการหลอกลวงขายทัวร์ให้นักท่องเที่ยวมาค่อนข้างมาก และล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่าน โดยมีนักท่องเที่ยวแจ้งความว่า ได้ซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ภูพระนางทราเวล แต่กลับไม่ได้เข้าพักในวัน เวลา ที่จองไว้ อีกทั้งบริษัททัวร์กับโรงแรมแห่งนี้ก็ได้ปิดตัวไปแล้ว นักท่องเที่ยวจึงเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งเรื่องนี้น่าเป็นห่วงมาก ก็อยากให้นักท่องเที่ยวที่จะตัดสินใจซื้อแพ็กเกจทัวร์ ต้องโทรเข้ามาสอบถามคอลเซ็นเตอร์ของกรมการท่องเที่ยวที่เบอร์ 02-4011111 ก่อน ซึ่งจะมีรายชื่อทัวร์ที่ติดบัญชีดำ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรเลือกไปอยู่”ด้านนายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) กล่าวว่า การตรวจสอบมาตรฐานบริษัททัวร์เป็นเรื่องสำคัญ ที่ภาครัฐต้องให้ความสำคัญ เบื้องต้นต้องมีใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ให้บริษัทที่ต้องประกอบธุรกิจนำเที่ยว เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และในส่วนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมนำเที่ยว ก็ต้องช่วยเหลือกัน และเพื่อสอดส่องมาตรฐาน และเกิดความเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม สินค้าท่องเที่ยวนั้น เป็นสินค้าที่ค่อนข้างตรวจสอบยาก และคาดว่าเรื่องการหลอกลวงนักท่องเที่ยวครั้งนี้ น่าจะเกิดจากเรี่องส่วนตัว เป็นเรื่องของสภาพคล่องบริษัทนำเที่ยวเองมากกว่านายกฤตย์ พัตรปาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า จากกรณีที่บริษัทภูพระนางทราเวลได้หลอกลวงขายแพ็กเกจให้นักท่องเที่ยวนั้น ผู้จัดงานจะต้องตรวจสอบสถานภาพของบริษัทที่ออกบูธให้เข้มข้นมากกว่านี้ ขณะเดียวกันในส่วนของภาครัฐก็ต้องเข้ามาเข้มงวดเพื่อช่วยเหลือภาคเอกชนให้มากขึ้นด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งเพิ่มค่าประกันให้นักท่องเที่ยว

Posts related