กรมการบินพลเรือน เล็งอนุญาตสนามบินสุรินทร์ภักดี เปิดบริการเชิงพาณิชย์อีกครั้ง รอทางจังหวัดส่งข้อมูลปรับปรุงและประสานนกมินิเปิดเที่ยวบินประจำก่อน พร้อมขยายสนามบินแม่สอด รองรับผู้โดยสารเพิ่ม
นายเสรี จิตต์โสภา รองอธิบดีฝ่ายท่าอากาศยาน กรมการบินพลเรือน(บพ.) เปิดเผยว่า กรมการบินพลเรือนเตรียมพิจารณาให้ท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เปิดบริการเชิงพาณิชย์อีกครั้ง หลังจากเข้าไปสำรวจพื้นที่แล้วพบว่าเป็นท่าอากาศยานที่ได้มาตรฐาน แต่ต้องปรับปรุงพื้นที่บางแห่งให้ปลอดภัยมากขึ้น เช่น มีเสาอากาศอยู่บริเวณหัวและท้ายรันเวย์  การปรับปรุงต้นไม้ และอาคารเพื่อรองรับผู้โดยสาร เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดได้แนะนำให้ทางจังหวัดไปดำเนินการแก้ไขแล้ว  “ตอนนี้รอทางจังหวัดดูมาตรฐานสนามบินให้เป็นไปตามที่กรมการบินพลเรือนแนะนำเท่านั้น คาดว่าคงจะอยู่ระหว่างดำเนินการ หากปรับปรุงแล้วเสร็จ เห็นว่าสนามบินแห่งนี้ก็เหมาะที่จะทำเป็นเชิงพาณิชย์ได้ เพราะก่อนหน้านี้สายการบินนกมินิ ก็เคยให้บริการที่นี่ แต่ได้ยกเลิกไปเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้ว จึงไม่ปัญหาในเรื่องของมาตรฐานสนามบิน” ทั้งนี้ในส่วนของสายการบินที่จะให้บริการนั้น ทางจังหวัดอยู่ระหว่างเจรจากับสายการบินนกมินิเพื่อให้เปิดเที่ยวบินประจำอีกครั้ง ส่วนบุคคลากรที่จะนำไปให้บริการที่ท่าอากาศยาน เช่น พนักงานภาคพื้น และตรวจสัมภาระ เป็นต้น ทางจังหวัดสุรินทร์ได้ส่งไปฝึกอบรมที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ประมาณ 1 เดือนแล้ว จึงพร้อมที่จะให้บริการทันทีหากท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดีเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ สำหรับท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก มีความต้องการเข้าใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมการบินพลเรือนจึงเตรียมนำงบประมาณปี 58 มาทำการศึกษาออกแบบเพื่อก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ให้รองรับได้มากขึ้นเป็น350 คนต่อชั่วโมง จากปัจจุบันที่รองรับได้เพียง 150คนต่อชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร และรองรับเที่ยวบินเพิ่มขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานแม่สอด ถือเป็นท่าอากาศยานขนาดกลางมีความยาวรันเวย์ 1,600 เมตร เครื่องบินที่ให้บริการจึงเป็นเครื่องบินขนาดเล็ก เช่น เครื่องบินเอทีอาร์ ขนาด 70 ที่นั่ง ปัจจุบันมีบริการ 8 เที่ยวบินต่อวัน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 4 เที่ยวบินต่อวัน และระหว่างประเทศ 4 เที่ยวบินต่อวัน    

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งไฟเขียวเปิดสนามบินสุรินทร์ภักดี

Posts related