นายจักรพร อุ่นจิตต์ผู้อำนวยการสถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าแนวโน้มมูลค้าการลงทุนอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยปี56คาดว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้1ล้านล้านบาทหรือขยายตัว 8-8.5%เทียบจากปีก่อนโดยไตรมาส 3มีมูลค่าการลงทุนเพียง129,000ล้านบาทลดลง 2.3% เทียบกับช่วงเดียวกันอขงปีก่อนเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจึงทำให้การก่อสร้างปรับลดลงด้วย สำหรับทิศทางการก่อสร้างปี57เชื่อว่าภาคอุตสาหกรรม ยังชะลอตัวต่อเนื่องโดยพิจารณาจากการทำสัญญาของเอกชนกับภาครัฐในปีงบประมาณใหม่มีจำนวนน้อยรวมทั้งการก่อสร้างทั้งคอนโดมิเนียมและอาคารบ้านเรือนที่เริ่มชะลอตัวตั้งแต่กลางปีนี้มาต่อเนื่องแต่หากรัฐบาลสามารถเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำ35,000ล้านบาทและโครงการลงทุนก่อสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทจะมีส่วนกระตุ้นให้การเติบโตเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนทิศทางการดำเนินงานของสถาบันฯปี57จะเน้น2เรื่องคือ จะการหนุนภาคก่อสร้างไทยไปลงทุนยังประเทศเพื่อนบ้านหลังจากปีนี้แทบจะไม่มีการออกไปเพราะงานในประเทศค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาแต่ปี 57หากงานในประเทศน้อยเป็นโอกาสดีโดยประเทศที่น่าสนใจนอกจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงคือประเทศภูฏานเพราะมีการเติบโตการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะกิจการไฟฟ้าพลังน้ำและโรงแรมที่พักอาศัยซึ่งในปลายเดือนม.ค.57สมาคมก่อสร้างของภูฏานจะมาเยี่ยมดูงานในไทยจะเป็นโอกาสในการเชื่อมการลงทุนได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เศรษฐกิจชะลออุตสาหกรรมก่อสร้างพลาดเป้า

Posts related