ปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นไปอย่างดุเดือด!! วันนี้ขอนำเสนอเรื่องเศรษฐกิจของอาเซียนที่จะมีการเติบโตมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เศรษฐกิจของโลกปี ค.ศ.2013 มีตัวเลขประมาณ 71 ล้านล้านเหรียญสหรัฐและเฉลี่ยในทุก ๆ ปีจะมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจประมาณ 4-6 เปอร์เซ็นต์ต่อปีในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมามีเฉพาะปีค.ศ.2009 เท่านั้นที่ถือว่าเป็นช่วงเศรษฐกิจโลกตกต่ำเพราะผลกระทบจากวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ของสหรัฐนั่นเอง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเราย้อนกลับมาดูภูมิภาคนี้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 5.2 เปอร์เซ็นต์ต่อปีและที่สำคัญ เรากำลังคาดการณ์กันว่าหากหลัง ปีค.ศ. 2015 คาดว่า จีดีพี ทั้งภูมิภาคจะเติบโตถึง 7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี สาเหตุของการเติบโตก็คือในปี 2013 เศรษฐกิจโลกมีขนาด 71 ล้านล้านเหรียญแต่เศรษฐกิจอาเซียนมีสัดส่วนเพียง 2.3 ล้านล้านเหรียญถือว่าน้อยมากขณะที่ประชากรอาเซียนนั้นมีประมาณเกือบ 10 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจอาเซียนจริง ๆ มีสัดส่วน 3% ของเศรษฐกิจโลกเท่านั้นขณะที่จำนวนประชากรอาเซียนเกือบ 10 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกตรงนี้สะท้อนว่าตลาดโลกนั้นมีขนาดมากกว่าอาเซียนหลายเท่านักอาเซียนยังสามารถที่จะเติบโตได้อีกบวกกับเรามีต้นทุนการผลิตต่ำเมื่อบวกกับเขตการค้าเสรีกับทั่วโลกก็จะทำให้สามารถเติบโตได้อีกมาก ที่สำคัญภายในอีกไม่เกิน 3 ปีข้างหน้าถ้าอาเซียนมีเขตการค้าเสรีบวก 8 หรือ บวก 9 นั่นก็หมายความว่าอาเซียนจะมีเขตการค้าเสรีกับประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกที่มีสัดส่วนครอบคลุมไปถึงเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ นั่นแสดงให้เห็นว่านอกจากสินค้าของเรามีราคาถูกแล้วสินค้าอาเซียนนั้นยังสามารถส่งออกไปขายทั่วโลกโดยที่ไม่เสียภาษีอีกนั่นคือความสำเร็จที่อาเซียนจะมีเศรษฐกิจที่เติบโตมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นเอง. วิกรม กรมดิษฐ์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เศรษฐกิจอาเซียนจะโตมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก – มองโลกแบบวิกรม

Posts related