ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลัง นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเดินทางเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลว่า รัฐบาลจะเร่งผลักดันร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมรดกเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)โดยเร็วที่สุด ก่อน ขณะที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีรายละเอียดมากอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการนอกจากนี้จากการหารือกับคนรวยส่วนใหญ่พร้อมจ่ายภาษีจุดนี้ที่ 10% ซึ่งเป็นอัตราที่พวกเขาเต็มใจเพราะภาษีมรดกนั้นได้มีการจัดเก็บกันทุกประเทศบางประเทศจัดเก็บ 50% บางประเทศ 33% โดยนอกจากแผนการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วรัฐบาลมีแนวทางปรับโครงสร้างภาษีใหม่อีกหลายประเภท เช่น ภาษีสรรพสามิตโดยต้องดูให้เกิดความเป็นธรรมและให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดส่วนเรื่องการขยายกรอบลดหนี้จำนำข้าวนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาจะไปดูว่าจะใช้หนี้อย่างไรได้บ้างและต้องไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณกลางของประเทศส่วนการหารือกับนายหนิงนั้น ถือว่าการพูดคุยครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีระหว่างรัฐบาลไทยและจีนโดยทางการจีนได้ปราถนาที่จะมาร่วมการค้าการลงทุนกับไทยและจีนได้ชักชวนให้ไทยไปร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีนโดยเริ่มประชุมครั้งแรกที่กรุงปักกิ่งและครั้งถัดไปจะมาประชุมที่ไทยหลังจากนี้ต้องกลับมาดูว่ามีอะไรบ้างที่ไทยต้องการลงทุนทั้งสินค้าเกษตร และสินค้าอื่นๆทั้งนี้ปัจจุบันไทยมียอดส่งออกไปจีนสูงกว่ายอดส่งออกไปประเทศอื่นๆทั้งโลกซึ่งเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา ไทยมียอดส่งออกไปจีนเพียงแค่2% แต่ปัจจุบันยอดส่งออกสูงขึ้นถึง12% เมื่อเทียบกับยอดส่งออกทั้งหมดจึงแสดงให้เห็นว่าไทยพึ่งจีนได้และเวลานี้ถือว่าจีนเป็นเสาหลักในด้านการส่งออกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการพูดคุยได้เน้นเรื่องการลงทุนเป็นหลักและจีนยังมีความสนใจนำเข้ายางพาราข้าว และกล้วยไม้จากไทย โดยไทยจะใช้แนวทางการค้าที่ได้รับประโยชน์ทั้ง2 ข้างเป็นหลักส่วนเรื่องการสร้างรถไฟนั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยแต่อย่างใดทั้งหมดถือว่าจีนให้ความเชื่อมั่นและถือไทยเป็นมิตรเนื่องจากตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เข้าบริหารประเทศจีนก็ไม่เคยแสดงความเห็นต่อต้านไทยเลย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เศรษฐียอมจ่ายภาษีมรดก10%

Posts related