ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 18 มิ.ย. 57 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เชิญตัวแทน 3 สมาคมชาวนา สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว มาหารือเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือชาวนาหลังยกเลิกโครงการรับจำนำข้าว โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณามาตราการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวเป็นประธานพลเอกฉัตรชัย กล่าวว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวซึ่งจะช่วยให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิตได้ขั้นต่ำประมาณ 500 บาทต่อไร่ เบื้องต้นได้รับความร่วมจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งผู้ให้เช่านา และผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวไทย ที่ตอบรับจะลดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวนา“ยืนยันว่าจะไม่มีการชดเชยเป็นจำนวนเงินแต่จะเน้นลดต้นทุนการผลิตซึ่งตัวแทนชาวนาที่เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงความพึงพอใจ อย่างไรก็ตามมาตราการทั้งหมดที่ได้ข้อสรุปในครั้งนี้จะนำเสนอให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาทันทีในวันที่ 18 มิ.ย เพื่อให้ทันการผลิตข้าวในฤดูกาลใหม่ปีการผลิต 57/58“นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. กล่าวว่า การที่ผู้ประกอบการปุ๋ย และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตลอดจนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ยอมลดราคาลง ก็จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของชาวนาลดลง 432 บาทต่อไร่ จากต้นทุนปัจจุบันไร่ละ 4,787บาท ซึ่งหากรวมค่าชดเชยดอกเบี้ยของ ธกส.ที่ลดลงอีก 3% หรือ 150 บาทต่อไร่ ก็จะทำให้ต้นทุนทั้งหมดของชาวนาลดลงรวม 582 บาทต่อไร่ “ ธกส.ยังได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือสินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โดยลดดอกเบี้ยลง 3% จากอัตราปกติเป็นเวลา 6 เดือน แบ่งการชดเชยออกเป็น 2 แนวทางให้คสช. พิจรณา ได้แก่แนวทางแรกให้สินเชื่อรายละ50,000 บาท คิดเป็นวงเงินชดเชยดอกเบี้ย 2,292 ล้านบาท ส่วนกรณีที่ 2 ให้กู้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อราย คิดเป็นเงินชดเชยดอกเบี้ย 4,582 ล้านบาท นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า แนวทางการดูแลราคาข้าวในประเทศของคสช. เบื้องต้นจะให้ผู้ประกอบการโรงสีและพ่อค้าข้าว รับซื้อข้าวในราคา 8,000-9,000 บาทต่อตัน ซึ่งชาวนาพอในในระดับหนึ่ง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เสนอประยุทธ์เคาะมาตรการช่วยชาวนา

Posts related