นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ เลขาธิการสมาคมเครื่องนุ่งห่มไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทยได้ปรับตัว เพื่อรับมือการแข่งขันในตลาดโลกได้ดีขึ้น โดยใช้จุดแข็งที่มีความพร้อมในทุกขั้นตอนการผลิต มีตลาดรองรับที่หลากหลายตั้งแต่ตลาดระดับสูงสุดไปจนถึงตลาดระดับล่าง และมีการผลิตผ้าผืนหลากหลายมากที่สุดในภูมิภาค รวมทั้งยังมีการพัฒนาบุคลากรและระบบการผลิตที่ก้าวหน้า โดยปัจจุบันนี้มีแบรนด์ของไทยที่ออกไปทำตลาดในภูมิภาคอาเซียนแล้วประมาณ 20-30 ราย ถือได้มีจำนวนแบรนด์เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน อย่างไรก็ตามถ้ามองในความแข็งแกร่งของแบรนด์ไทย ยังเป็นรองประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ที่แม้ว่าจะมีจำนวนแบรนด์น้อยกว่าไทย แต่ติดตลาด และมีสาขามากกว่า เนื่องจากมีการทำการตลาดมาก่อนไทยหลายปี ขณะที่ผู้ผลิตไทยพึ่งมีการตื่นตัวสร้างแบรนด์ออกไปต่างประเทศได้ไม่นาน แต่จากผลงานถือว่า ขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจว่าในอนาคตแบรนด์ไทย จะมีความแข็งแข็งสู้กับแบรนด์อื่นๆได้แน่นอน เนื่องจากภาพพจน์สินค้าไทยแข็งแกร่งท ผู้บริโภคในอาเซียน โดยเฉพาะพม่า สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ต่างให้ความเชื่อมั่นสินค้าจากไทย “การสร้างแบรนด์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของไทย ยังต้องเผชิญอุปสรรคใหญ่ ก็คือความหละหลวงของการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้ถูกลอกเลียนแบบอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการต่างถอดใจเพราะไม่คุ้มกับการลงทุน นอกจากนี้ยังมีปัญหาช่องทางการตลาด เพราะว่าช่องทางการตลาดของไทยหลักๆจะผ่านทางห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งห้างเหล่านี้ต่างก็มีเจ้าของแบรนด์เดิมครองตลาดอยู่ รายใหม่จะเข้าไปเช่าพื้นที่เปิดตลาดได้ยาก” นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทย ยังได้ปรับตัวยกระดับสินค้าไปสู่ตลาดในระดับบนมากยิ่งขึ้น เห็นได้จามที่ผ่านมาจำนวนการผลิตเครื่องนุ่งห่มของไทยโตไม่มาก แต่มูลค่าการส่งออกกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และคาดว่าในอานคตยังคงจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นว่าสินค้าของไทยมีมูลค่าต่อชิ่นสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยได้ปรับตัวจะมีศักยภาพแข่งขันได้มากขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เสื้อผ้าไทยปักธงอาเซียน 30 แบรนด์

Posts related