นายชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีบิลท์ จำกัด(มหาชน) เปิดเยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการชุมนุมทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจชะลอตตัว เนื่องจากบริษัทมีงานในมือ(แบล็คล็อค) แล้ว 8,000 ล้านบาท และคาดว่าปีนี้จะเพิ่มเป็น10,000 ล้านบาท จากงานที่ยังคงมีเข้ามาต่อเนื่อง ซึ่งทำให้มีงานทำต่อเนื่องไปจนถึงปี59 “สถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นนั้น ช่วยกระตุ้นยอดขายให้โครงการคอนโดมีเนียมตามแนวรถไฟฟ้าได้ดีเนื่องจาการเดินทางมีอุปสรรคจากการชุมนุมทางการเมืองหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเขตกรุงเทพชั้นในและผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมส่วนหนึ่งก็ต้องการที่พักอาศัยใกล้กับสถานที่ชุมนุม แต่ยอมรับว่าโครงการที่อยู่นอกแนวรถไฟฟ้านั้นอาจได้รับผลกระทบในแง่ลบจากกำลังซื้อที่ชะลอลงไป” ส่วนภาพรวมนั้น ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มชะลอการเปิดโครงการ เพราะไม่มั่นใจว่าจะดีจริงหรือไม่ทำให้เป็นผลดีกับบริษัท ที่จะให้มีโอกาสในการซื้อที่เพื่อเก็บไว้พัฒนาในอนาคต ซึ่งได้วางแผนจะซื้อที่ออกแบบโครงการทันที เพื่อรอการพัฒนา หากช่วงเวลาและสถานการณ์ต่าง ๆ เหมาะสม ก็จะเปิดโครงการได้ทันที “บริษัทอาศัยช่วงที่การเมืองยังไม่ยุตินี้ กว้านซื้อที่ดินเข้ามาเก็บไว้(แลนด์แบงก์) จากความได้เปรียบที่มีเงินสดอยู่ในมือกว่า1,000 ล้านบาท เนื่องจากเห็นว่าเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หลายรายทบทวนแผนเปิดโครงการใหม่อยู่โดยมีแผนจะเจรจาซื้อที่ดินใหม่เพิ่มอีก  2-3 แปลง ในกรุงเทพฯ 2 แปลง เช่นย่านบางบัวทอง และต่างจังหวัดอีก 1 แห่ง คือที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมไว้พัฒนาโครงการในอนาคต”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอกชนกว้านซื้อที่ดินช่วงการเมืองวุ่น

Posts related