เอกชนชง “ปู” ขอขยายเวลาใช้นโยบายบีโอไอใหม่ ออกไปอีกถึงปี 59 หลังได้รับผลกระทบ
รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมระหว่างน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาการประกาศนโยบายส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จากเดิมที่กำหนดให้มีผลบังคับใช้ในปี 58 ออกไปอย่างน้อยถึงปี 59 เพราะเอกชนส่วนมากยังไม่สามารถปรับตัวได้ อีกทั้งนโยบายใหม่ยังไม่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายเดิม และทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งนายกฯ ก็ได้รับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาแล้ว นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ได้ย้ำว่านโยบายส่งเสริมการลงทุนจะเป็นการปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ให้สอดคล้องกับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพร้อมรับฟังทุกความเห็นจากเอกชน ส่วนเรื่องของแรงงาน อยากให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพราะปัจจุบันภาครัฐได้ขยายสิทธิในการดูแลด้านสาธารณสุข การศึกษา ให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานต่างด้าวโดยตรง นอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ไปดูรายละเอียดในการจัดซื้ออุปกรณ์ของภาครัฐว่าจะสนับสนุนสินค้าจากเอกชนในประเทศอย่างไรบ้าง ขณะเดียวกันยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังหามาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพราะปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อน การคืนภาษีล่าช้า ด้านนายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิคส์ลดลงไป 2% เพราะการส่งออกไปประเทศจีนลดลงถึง 29% คาดว่าตลอดปี 56 ยอดการส่งออกทั้งปีจะลดลงไปอยู่ที่ 3% แม้ว่าปัจจุบันไทยจะเป็นอันดับ 3 ของผู้ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย แต่เริ่มถูกตีตลาดโดยเวียดนามที่จะแซงประเทศไทย ซึ่งล่าสุดอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ มีการส่งออกปีละ 1.6 ล้านล้านบาท นำเข้า 1.4 ล้านล้านบาท และมีการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า400,000 ล้านบาท ภาคเอกชนจึงเสนอให้ภาครัฐให้โอกาสกับผลิตภัณฑ์ของไทยได้ขายให้กับภาครัฐมากขึ้น ขณะที่นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานส.อ.ท. กล่าวว่า ในเร็วๆนี้ นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม จะเชิญผู้ประกอบการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย 3 รายใหญ่ หารือเพื่อพิจารราแนวทางการช่วยเหลือ เพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความต้องการลดลง ทำให้โรงงานผลิตในแต่ละประเทศมีกำลังการผลิตเหลือ

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอกชนชง “ปู” ขอขยายเวลาใช้นโยบายบีโอไอใหม่

Posts related