นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในภาคใต้ ยังไม่ได้รับรู้ข้อมูลการปิดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ-เอ18) ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย.-10 ก.ค. 57 ที่จะกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้มากนักเท่าไรนัก ส่งผลให้ช่วงการซ้อมลดการใช้ไฟฟ้าในวันที่ 7 มิ.ย.ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากนักลดการใช้ไฟฟ้าได้ไม่ถึง 100 เมกะวัตต์ จากเป้าหมายที่ต้องลดให้ได้ไม่ต่ำกว่า 250 เมกะวัตต์  จึงต้องการให้กระทรวงพลังงาน เพิ่มการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงชุมชนต่างๆมากขึ้น  “ที่ผ่านมาสถานประกอบการจำนวนมากได้รับเพียงหนังสือเวียนร้องขอให้ประหยัดไฟฟ้า แต่ยังไม่มีการจัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐ ทำให้ขาดความร่วมมืออย่างจริงจังจากภาคเอกชน  ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะเร่งลงไปประสานงาน เพื่อให้เกิดการลดใช้ไฟฟ้าอย่างจริงจัง”   นายวิถี สุพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม ภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)กล่าวว่า ได้กำชับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆในภาคใต้ให้ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในช่วง18.30-22.30 น. ที่เป็นช่วงใช้ไฟฟ้ามากที่สุด เพื่อรับมือการปิดซ่อมเจดีเอ  แต่มีโรงงานบางอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถหยุดเครื่องจักรได้ และหากไฟฟ้าดับ จะได้รับความเสี่ยหาย เช่น โรงอบไม้ถ้าหากไฟฟ้าดับไม่ที่อยู่กระบวนการอบก็จะได้รับความเสียหาย รวมทั้งยังมีอุตสาหกรรมห้องเย็นที่จำเป็นต้องเปิดเครื่องห้องเย็นทำงานตลอดเวลา และโรงงานยางบางส่วนที่ต้องเปิดเครื่องจักรกวนน้ำยางตลอดเวลา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอกชนภาคใต้ ยังมึนแผนรับมือไฟฟ้าดับ

Posts related