ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วันที่19 มี.ค. 57  ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการยื่นประมูลสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือ เอเฟท  ที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเอเฟท ซึ่งเป็นครั้งที่ 7 จำนวน 2.44 แสนตัน เพื่อชดเชยกรณีที่ กลุ่ม กปปส. สวนลุมได้ตัดไฟภายในกระทรวงพาณิชย์จึงทำให้การประมูลเอเฟทครั้งที่ 6 ไม่สามารถทำการประมูลได้  สำหรับการประมูลครั้งนี้มีบริษัทเอกชนให้ความสนใจยื่นซองประมูลเพียง7 ราย ได้แก่ บริษัท ข้าวเจริญ จำกัด,   บริษัทพงษ์ลาภ,   บริษัท คงเดชธัญญกิจ 2516, บริษัท แคปปิตอลซีเรียล จำกัด,  บริษัท ไทยณรงค์กุดจิก,  บริษัท โรงสีอรุณพัฒนา จำกัด  และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีทรัพย์แสงทอง 2550  ทั้งนี้ที่เข้าร่วมประมูลน้อยจากครั้งก่อนๆที่เคยเข้าร่วมประมูลถึง18 ราย มาจากเอกชนมองว่าราคาข้าวมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่องจากปริมาณข้าวออกสู่ตลาดมากและรัฐบาลไทยเร่งระบายข้าวเพื่อจ่ายให้ชาวนาทำให้เอกชนไม่กล้าที่จะมาซื้อในปริมาณมากๆ อย่างไรก็ตามในเวลา 13.45 น. นายยรรยง พวงราช รมช. พาณิชย์จะเป็นประธานการเปิดกล่องและเปิดซองเสนอประมูลข้าวในสต็อกของรัฐบาลผ่านเอเฟท  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอกชนเข้าร่วมประมูลข้าวเอเฟทเงียบเหงาแค่ 7 ราย

Posts related