นายวัลลภ วิตนากรรองประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสภาฯต้องการเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาการควบรวมกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นที่มีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (เมติ) เพื่อให้ภาครัฐสามารถที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่ระดับการผลิตการขนส่ง การตลาด และส่งออก รวมถึงการดูแลเรื่องของค่าครองชีพได้ง่ายกว่าการแยกกระทรวงที่ต่างทำงานกับทับซ้อน  “ที่ผ่านมาภาคเอกชนเคยเสนอให้มีการผลักดันควบรวมทั้งสองกระทรวงเข้าด้วยกันเพราะสามารถประสานงานหรือติดต่อได้ง่ายที่เดียวไม่ต้องยุ่งยากแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จแต่ในปัจจุบันเอกชนมองว่า คสช. มีอำนาจเด็ดขาดในการผลักดันได้ง่ายเพราะหากทำได้เชื่อว่าในอนาคตการทำงานของภาครัฐจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สำคัญจะไม่ทับซ้อนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอสเอ็มอีการทำตลาด การพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มมูลค่าของสินค้าผู้ประกอบการ เป็นต้น” นายวัลลภกล่าวว่า ในส่วนของการส่งออกในภาพรวมของปี 57 นั้นทางสภาฯ ประมาณการขยายตัว 3% ต่ำกว่าตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์ที่ปรับลดลงเหลือ3.5%   เนื่องจากในช่วง 4 เดือนแรกของปี (ม.ค. – เม.ย.)ยังติดลบ 0.97%หรือมูลค่าเพียง 73,406 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับตลาดหลักๆที่สำคัญหลายตลาดยอดการส่งออกไทยยังติดลบเช่นกันเช่น จีน, อาเซียน, ออสเตรเลีย เป็นต้น อย่างไรก็ตามการส่งออกไทยน่าจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นตั้งแต่เดือนพ.ค. เป็นต้นไป โดยคาดว่าในไตรมาสที่ 2 ตัวเลขส่งออกไทยน่าจะกลับมาขยายตัวในระดับ1-2%และหากไทยสามารถสร้างความมั่นใจแก่ประเทศคู่ค้าในต่างประเทศได้เกี่ยวกับการเกิดรัฐประหารในไทยเชื่อว่าส่งออกไทยก็จะสามารถขยายตัวได้มากขึ้นเรื่อยๆ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอกชนเสนอรวมกระทรวงพาณิชย์-อุตสาหกรรม

Posts related