นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า โดยส่วนตัวมองว่า แนวทางการยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกตั้งใหม่ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของรัฐบาลที่จะดำเนินการได้ หากประเมินสถานการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น และถือว่าจะช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดีกว่าปล่อยให้มีปัญหาความรุนแรงในวงกว้างมากขึ้น แต่การจะเลือกวิธีการยุบสภาหรือไม่นั้น ต้องการให้รัฐบาลประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบว่า จะยุติปัญหาได้หรือไม่ และจะมีปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายหรือไม่ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน กล่าวว่า ยังไม่อยากให้ความเห็นเรื่องการยุบสภาฯ ขณะนี้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น และการบริหารประเทศ หรือการตัดสินใจ ใด ๆ เป็นเรื่องของรัฐบาล ตนเป็นเอกชน จึงไม่อยากเข้าไปยุ่ง ส่วนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของการชุมนุมต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมนั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินได้ เพราะยังเร็วเกินไปที่จะประเมินสถานการณ์ โดยสภาหอ ฯ จะสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกฯ ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น คาดว่า จะใช้เวลา 2–3 เดือน จึงจะระบุได้ว่า ผู้ประกอบการฯ ที่เป็นสมาชิกได้รับผลกระทบอย่างไร นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และในฐานะนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (สมาคมโบรกเกอร์) กล่าวว่า หากมีการยุบสภาฯ เกิดขึ้น ก็ไม่ได้หมายความว่าทิศทางของการเมืองจะดีขึ้น เนื่องจากเป็นเพียงการหยุดเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชน แล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ ซึ่งจะทำให้กระทบกับภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจ เพราะนโยบายต่าง ๆ ที่จะพัฒนาประเทศก็ต้องหยุด หรือชะลอออกไปด้วย นายประสิทธิ์ วสุภัทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ยอมรับว่าสถานการณ์การเมืองช่วงนี้น่าเป็นห่วงว่าจะกระทบกับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งธนาคารจะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและจะมีมาตรการเข้าช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มดังกล่าวได้ทันถ่วงทีหากได้รับผลกระทบ นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติที่ภาคเอกชนจะกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มีการชุมนุมกันเกิดขึ้น เพราะอาจส่งผลต่อการบริโภคของประชาชนได้ อย่างไรก็ตามในส่วนของบริษัทที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนั้น ซึ่งเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย จึงไม่เป็นห่วงว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อยอดขายของบริษัทแต่อย่างใด และมองว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาระยะสั้นเท่านั้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอกชนแนะรัฐบาลยุบสภา

Posts related