นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุม 7 องค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมธนาคารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยว่า 7 องค์กรภาคเอกชนขอสนับสนุนให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าเจรจาด้วยความจริงใจ เพื่อยุติความขัดแย้งโดยเร็วที่สุด เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อฐานรากเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เกษตรกร และผู้ใช้แรงงานนอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ทำให้ไทยสูญเสียขีดความสามารถ และโอกาสในการแข่งขันในเวทีภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมา ทางฑูตต่างประเทศหลายแห่ง ได้หารือร่วมกับสภาหอ ฯ พบว่า กังวลสถานการณ์การเมืองไทยจากเหตุการณ์การใช้อาวุธสงครามอาจส่งผลต่อการทำธุรกิจ การลงทุน ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักลงทุนได้ จึงต้องการให้รัฐบาลเร่งชี้แจงทำความเข้าใจ และหามาตรการป้องกันให้เกิดความเชื่อมั่นดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักลงทุนต่างประเทศ และขณะนี้มีความกังวลว่า เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 58ไทยจะกลายเป็นผู้ตาม ทั้งที่ควรเป็นผู้นำในภูมิภาคนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ได้ประเมินความเสียหายจากการชุมนุมต่อระบบเศรษฐกิจ เชื่อว่า ในปี 57 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น รวมถึงกลุ่มอาเซียนก็มีทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้นเศรษฐกิจไทยควรขยายตัวได้ในระดับ 4-5% แต่จากเหตุการณ์ทางการเมือง ส่งผลให้ขยายตัวได้เพียง 2-3% เท่านั้น และหากสถานการณ์ยังยืดเยื้อไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม อาจส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยต่ำกว่าที่คาดการณ์อีกนางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 1-2 ของปี 57 นักท่องเที่ยวลดลงกว่า 1.7 ล้านคน รายได้หายไป 82,000 ล้านบาท ลดลง 6% จากเป้าหมายทั้งปี แต่ สทท.ยังไม่ปรับลดเป้าหมายทั้งปี จะต้องขอดูสถานการณ์ต่อไปอีก 2-3 สัปดาห์ โดยคงเป้าหมายไว้ที่ 2 ล้านล้านบาท นักท่องเที่ยว 28 ล้านคน โดยเชื่อว่าหากสถานการณ์จบภายในเดือนนี้ ช่วงไตรมาส 3-4 ก็คาดว่านักท่องเที่ยวจะยังได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ก็อยากเรียกร้องรัฐบาลให้ทบทวนยกเลิกการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน อย่างเร่งด่วน ซึ่งเรื่องนี้มีผลกระทบต่อต่างชาติและการทำประกันอย่างรุนแรง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอกชนแนะรัฐเจรจา กปปส.

Posts related