นายสุชาติธนฐิติพันธ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเปิดเผยว่า ในช่วง 8เดือนที่ผ่านมาภาคเอกชนทำการออกหุ้นกู้แล้วกว่า420,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่เอกชนออกหุ้นกู้อยู่ที่250,000ล้านบาทเนื่องจากช่วงต้นปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มความเข้มงวดเรื่องการออกสินเชื่อพอสมควรจึงทำให้เอกชนหันมาสนใจการออกหุ้นกู้มากขึ้นเพราะมีขั้นตอนการดำเนินงานที่สะดวกและต้นทุนที่ต่ำกว่าอย่างไรก็ตามคาดว่าทั้งปีภาคเอกชนจะออกหุ้นกู้ได้ประมาณ500,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่วางไว้450,000ล้านบาท “การออกหุ้นกู้จะทำให้ภาคเอกชนมีความคล่องตัวมากกว่าและต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับต่ำกว่าการกู้เงินจากธนาคารซึ่งหากเป็นสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี(เอ็มอาร์แอล)ดอกเบี้ยจะอยู่ที่7 %ขณะที่การออกหุ้นกู้หากบริษัทที่จะออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับดีจะมีต้นทุนดอกเบี้ยเพียง5-6% เท่านั้น” นอกจากนี้การซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนี้ในช่วง 8เดือนที่ผ่านมาเงินทุนต่างประเทศไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วทั้งสิ้น28,000ล้านบาทโดยไหลเข้าในตราสารหนี้ระยะยาว34,900ล้านบาทและไหลออกจากตราสารหนี้ระยะสั้น6,900ล้านบาทซึ่งมีกระแสเงินไหลเงินเข้ามากที่สุดในช่วง1-2สัปดาห์หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เข้าบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันช่วงที่มีรัฐบาลเงินทุนต่างประเทศไหลเข้าไม่มากนักเพราะตลาดเริ่มรับรู้ข่าวได้ระยะหนึ่ง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอกชนแห่ออกหุ้นกู้

Posts related