นางลักษมณ อรรถาพิช เศรษฐกรอาวุโส สำนักงานผู้แทนประจำประเทศไทย ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) เปิดเผยว่า เอดีบีเตรียมปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 56 ลงจากเดิมที่ประเมินไว้ 3.8% เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 3 ขยายตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ และไตรมาส 4 เห็นว่าการส่งออกคงไม่ฟื้นตัวมากนัก ขณะที่ เศรษฐกิจไทยปี 57 นั้นน่าจะขยายตัวได้ดีกว่าปีนี้ โดยการส่งออกจะเริ่มกลับฟื้นตัวมากขึ้นตามเศรษฐกิจโลก ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่มีแนวโน้มดีขึ้น รวมถึงการลงทุนภาครัฐตามนโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท จะช่วยสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เอดีบียังคงติดตามว่าภาครัฐจะเบิกจ่ายเงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ตามแผนที่วางไว้ได้มากน้อยเพียงใด เพราะการลงทุนที่ต่อเนื่อง จะช่วยพยุงเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยหวังว่าสถานการณ์การเมืองในประเทศจะไม่ยืดเยื้อ เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชนบ้างแล้ว ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยปี 56 ไม่ฟื้นตัวมากนัก แต่เชื่อว่าภาพรวมการส่งออกปีนี้จะไม่ติดลบ อย่างไรก็ตาม สำหรับผลกระทบจากเศรษฐกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะการปรับลดมาตรการอัดฉีดสภาพคล่อง (คิวอี) ของสหรัฐ ที่อาจทำให้เงินทุนไหลออกและอัตราดอกเบี้ยของโลกอยู่ในช่วงขาขึ้นนั้น เชื่อว่าภาคตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกได้รับรู้ข่าวสารและเตรียมการตั้งแต่ช่วงกลางปี 56 โดยเฉพาะพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี เชื่อว่าจะสามารถรับมือต่อความผันผวนที่จะเกิดขึ้นได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอดีบีเล็งลดจีดีพีไทยลงอีก

Posts related