นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) เปิดเผยว่าได้เพิ่มเป้าหมายรายได้ของเครือเอสซีจีปีนี้อีก 10,000 ล้านบาท เป็น486,000 ล้านบาทเนื่องจากรายได้จากการส่งออก โดยเฉพาะส่งออกไปในประเทศกลุ่มอาเซียนปรับเพิ่มขึ้นแต่กำไรจากการขาย คาดว่า จะปรับลดลง เพราะการแข่งขันต้นทุนการผลิตและแนวโน้มค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นรวมทั้งความต้องการสินค้าในประเทศซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้สูงกว่าส่งออกลดลงทำให้ทั้งปี คาดว่า กำไรจะไม่ขยายตัวตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนผลประกอบการครึ่งปีแรกมีรายได้ 246,560 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 14% แต่กำไรอยู่ที่16,913 ล้านบาท ลดลง 10 % เนื่องจากความต้องการซื้อสินค้าวัสดุในประเทศชะลอตัวลงทำให้ต้องเพิ่มสัดส่วนการส่งออก ซึ่งมีกำไรน้อยกว่า ขณะที่ไตรมาส 2 มีรายได้ 124,795 ล้านบาท กำไรลดลง17% โดยเมื่อแยกตามประเภทธุรกิจพบว่า กลุ่มซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง มีรายได้ในไตรมาส2 คิดเป็น 46,387ล้านบาท เพิ่มขึ้น10% ขณะที่กำไรลดลง2% กลุ่มเคมีภัณฑ์รายได้ 64,958ล้านบาทเพิ่มขึ้น 24% กำไรลดลง14% และกลุ่มกระดาษรายได้ 15,856 ล้านบาทเพิ่มขึ้น11% กำไรลดลง 14%"แนวโน้มราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างในช่วง 5 เดือนที่เหลือจะอยู่ในระดับราคาใกล้เคียงกับปัจจุบัน ประกอบกับปัจจุบันเป็นช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่ราคาวัสดุก่อสร้างลดลงอยู่แล้วสำหรับแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แล้วนั้นเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการแข่งขันของประเทศในระยะยาวที่มีโครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนผลต่อดีต่อการใช้วัสดุก่อสร้าง , ซิเมนต์นั้น คาดว่า จะเกิดขึ้นในอีก12 –15 เดือน”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอสซีจีรายได้เพิ่มแต่กำไรหด

Posts related