นายวชิรคูณทวีเทพผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องประมาณ50,000-60,000 ล้านบาทเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อและเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับขึ้นราคาตามต้นทุนการผลิตเพราะขายสินค้าได้ลำบากประกอบกับลูกค้าหลายรายเริ่มจ่ายหนี้ล่าช้าโดยเฉพาะลูกค้าของโรงงานภาคการผลิตทั้งนี้ยอมรับว่าแม้สถาบันการเงินจะให้ความสำคัญในการปล่อยสินเชื่อกับธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างมากส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้ารายเดิมหรือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีสินทรัพย์ในการค้ำประกันที่เพียงพอแต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากโดยเฉพาะรายเล็กที่เข้าถึงสถาบันการเงินได้ยากจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันเงินช่วยกันหามาตรการช่วยเหลือรายเล็กด้วยนายวชิร กล่าวว่าในปัจจุบันในภาพรวมศักยภาพความสามารถการแข่งขันเอสเอ็มอีไทยจำนวนมากยังอยู่ในระดับไม่สูงเพราะประสบปัญหาต้นทุนที่สูงจากวัตถุดิบและค่าจ้างขั้นต่ำรวมถึงประสบปัญหาการบริโภคที่ชะลอตัวจนขายสินค้าได้ลำบากและไม่สามารถปรับขึ้นราคาตามต้นทุนได้ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอสเอ็มอีอ่วมเริ่มขาดสภาพคล่อง

Posts related