วันนี้ (18 ก.ย.) รายงานผลการศึกษาด้านแนวคิดและการใช้งาน DevOps ล่าสุดTechInsights Report ในชื่อภาษาอังกฤษว่า What Smart Businesses Know About DevOps เผยผู้นำไอทีในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น มองเห็นประโยชน์ทางธุรกิจที่ชัดเจนจากผลการใช้งานแนวคิด DevOps ในบริษัท พบว่า DevOps ช่วยให้องค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพิ่มจำนวนลูกค้าที่ใช้เซอร์วิสและซอฟต์แวร์มากกว่า 22% ในขณะที่ ลดช่วงเวลาที่เสียไปในการพัฒนาและบริหารลงกว่า 18%นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้มีการใช้งาน DevOps แล้วยังมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนซอฟต์แวร์และเซอร์วิสต่างๆ ที่ได้มีการศึกษาและพัฒนาขึ้นมาราว 20% ด้วยเช่นกัน สำหรับ DevOps คือวิธีการทำงานในองค์กรที่ช่วยเสริมความร่วมมือระหว่างทีมงานต่างๆ ทั้งฝ่ายที่มีส่วนในการสร้าง ทดสอบพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ ขึ้นมา (Dev) กับอีกฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานดูแล ใช้งานแอพนั้นในสภาพการทำงานจริง (Ops)สำหรับการสำรวจครั้งนี้ บริษัทวิจัย Vanson Bourne ได้สำรวจ ผู้บริหารอาวุโสที่มีบทบาทในงานระดับตัดสินใจ จำนวนกว่า1,300 รายทั่วโลก โดยจากจำนวนทั้งหมดนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 450 รายที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น การสำรวจวิจัยครั้งนี้มีขึ้นโดยการริเริ่มและสนับสนุนจากทางบริษัทซีเอ เทคโนโลยี เพื่อศึกษาถึงทิศทาง การตระหนักในการใช้งาน และการนำแนวคิด DevOps มาใช้ในระดับโลกอย่างไรก็ตาม 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น มีการใช้งาน หรือวางแผนเตรียมที่จะใช้งาน DevOps แล้วและเมื่อดูไปที่วิธีการติดตั้งใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถาม 59% ระบุว่าในปีหน้า จะจ้างทีมงานเพิ่มที่มีทักษะฝีมือในด้านนี้ ส่วนอีก 76% วางแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในด้านการฝึกอบรมทั้งพนักงานในส่วนพัฒนาระบบ และปฏิบัติการระบบ และยังมีอีก 75% วางแผนที่จะลงทุนใช้งานโปรแกรมทูลใหม่ๆ ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นว่า การตระหนักเข้าใจเห็นความสำคัญในตัวยุทธศาตร์นี้ได้ทวีความสนใจสูงขึ้น โดยเฉพาะในด้านที่ต้องการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงความพอใจในการใช้งานของตัวลูกค้าในภาพรวมคุณสุมาล การุณานะยาเก รองประธานฝ่ายการนำเสนอแอพพลิเคชั่น ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น บริษัทซีเอ เทคโนโลยี กล่าว่า โลกปัจจุบันใช้งานแต่แอพโมบายและมีรีวิวการใช้งานจากตัวลูกค้าในแบบออนไลน์ ผลก็คือ ทุกบริษัทกำลังถูกกดดัน ให้นำเสนอคุณภาพแอพพลิเคชั่น ที่ต้องพัฒนาให้เหนือขึ้นไป และพัฒนาด้วยความไวยิ่งขึ้นกว่าเดิม หลายบริษัท ที่มีอายุกว่า 20 หรือ 30 ปี กำลังเผชิญกับด่านใหม่ที่จะฝ่าไปได้ก็ต้องกล้ารื้อเปลี่ยนระบบเดิม ที่มีอยู่เพื่อเอาชนะการแข่งขันในตลาดปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงสูงทั้งนี้ รายงานฉบับดังกล่าว ยังได้ช่วยชี้ให้เห็นว่า ทั้งสายธุรกิจและสายงานไอทีต่างก็เน้นความสนใจไปที่ DevOps.โดยมีจำนวน 48 % จะวัดผลความสำเร็จโดยดูเป็นหลักไปที่ปัจจัยธุรกิจภายนอก อย่างเช่น รายได้ที่เพิ่มขึ้น ลำดับการแข่งขันในตลาดที่ดีขึ้น และมีอีก 42% ที่จะวัดโดยดูจากปัจจัยภายในเช่น ค่าใช้จ่ายที่ลดลง บั๊คในโปรแกรมน้อยลง และประสิทธิภาพด้านการใช้งานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังได้พบว่า สิ่งที่จำเป็นมากที่สุดในการพัฒนาและใช้งานนำวิธีนี้มาใช้ให้ประสบความสำเร็จก็คือ ความรู้ในด้านลำดับความสำคัญในภาพรวม ยุทธศาสตร์และมาตรวัดของธุรกิจนั้นๆ มี 55% ของผู้ตอบแบบสอบถามพูดถึงในเรื่องนี้ ซึ่งสูงมากทั่วโลก ตามมาด้วยความรู้ในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน และวิธีการทำงาน 42%

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอเชียแปซิฟิกใช้ DevOps ช่วยแอพเร็วขึ้น 21%

Posts related