เอไอเอส โดย นางวิลาสีนี พุทธิการันต์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ   ขยายงานบริการไปต่างจังหวัดเปิดเอไอเอส ชอป ที่บิ๊กซี นครปฐม รองรับพื้นที่ปริมณฑลประชากรหนาแน่นทั้งย่านที่พักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการเดินหน้าขยายงานบริการรองรับไลฟ์สไตล์ลูกค้าในต่างจังหวัด เปิด AIS SHOP สาขา    บิ๊กซี นครปฐม ชั้น 1ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัย สะดวกสบายและจัดเต็มนวัตกรรมอัจฉริยะตอบสนองงานบริการครบถ้วนทุกฟังก์ชั่น โดยเฉพาะมุมพิเศษ AISSME Solution สำหรับลูกค้า SME ที่พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องแพ็กเกจที่ช่วยลดต้นทุนและบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ สอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นเขตปริมณฑลที่เป็นหัวเมืองใหญ่ ประชากรประกอบธุรกิจหลากหลายทั้งโรงงานอุตสาหกรรม, เกษตรกรรมและท่องเที่ยวซึ่งลูกค้าที่แวะมาใช้บริการมุมนี้ จะได้ทดลองใช้และสัมผัสโซลูชั่นส์จริงโดยมีพนักงานที่เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอไอเอสเปิดชอปรองรับพื้นที่ปริมณฑล

Posts related