นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) หรือ เอ็กโก้ กรุ๊ป เปิดเผยว่า ขณะนี้ปัญหาปัญหาการเมืองยืดเยื้อ ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัท ฯในการจัดทำแผนการลงทุนระยะยาว 5 ปี เนื่องจากแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) ฉบับใหม่ ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะยังไม่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาตัดสินใจ ทางบริษัทฯ จึงต้องรอความชัดเจนของแผนพีดีพีฉบับใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะระบุความต้องการโรงไฟฟ้ามีกี่แห่ง แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร “ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์ทางการเมืองช่วง2เดือนของปีนี้ จนส่งผลต่ออัตราการใช้ไฟฟ้าจะติดลบไปบ้าง แต่เชื่อว่า จะไม่กระทบต่อการจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัท เพราะตามระบบการรับซื้อไฟฟ้ายังปกติจึงไม่กระทบรายได้ แต่สิ่งที่ต้องติดตามคือการจัดทำพีดีพีจะออกมาเป็นอย่างไร” สำหรับแผนการลงทุนของเอ็กโก้ กรุ๊ป ขณะนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นปริมาณไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 1,613 เมกะวัตต์ เช่น โรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช ชุดใหม่ 930 เมกะวัตต์ เริ่มก่อสร้างปีที่ผ่านมา กำหนดเสร็จปี 59 แต่หากล่าช้ากว่าแผนบริษัทได้หารือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.เ)พื่อยืดอายุสัญญาของโรงไฟฟ้าชุดเก่าออกไปอีก6เดือน โรงไฟฟ้ากังหันลมโบโคร็อค ในออสเตรเลีย กำลังผลิต 113 เมกะวัตต์ เริ่มก่อสร้างปีที่ผ่านมา กำหนดเสร็จปี 58 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเชื้อเพลิงก๊าซฯ จ.ราชบุรี 2 โครงการ คือ ทีพีและเอสเค โรงละ125 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ กำหนดเสร็จปี 59 นอกจากนี้ยังสนใจเข้าไปลงทุนตั้งโรงไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ในประเทศพม่า แต่ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการหารือ เพื่อตกลงความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งระหว่างข้อเสนอผลิตในพม่า และส่งกลับมาขายในไทยทั้งหมด  หรือผลิตในพม่า ส่วนหนึ่งใช้ในพม่า และอีกส่วนส่งกลับมาขายในไทย ซึ่งแนวทางหลังทางการพม่ายอมรับมากกว่า  ส่วนโรงไฟฟ้าระยอง ขนาด 1,174 เมกะวัตต์ ที่จะครบอายุ 20 ปี ในเดือนพ.ย.นี้  บริษัท ฯ ได้ยื่นเรื่องต่อกฟผ. เพื่อยืดอายุอีก 5 ปีไปแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า เพราะไม่มีรัฐบาลชุดใหม่ หากไม่ทันก็ต้องหยุดทำงานไปก่อน แต่โรงไฟฟ้าดังกล่าวไม่กระทบรายได้เพราะอยู่ช่วงปลายแผนปี 56 มีรายได้ประมาณ 517 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนปีนี้บริษัทคาดว่า ผลประกอบการจะใกล้เคียงกับปี 56 คือ มีกำไรก่อนหักอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 7,605 ล้านบาท เพราะมีโรงไฟฟ้าขยะ ขนาด6.5 เมกะวัตต์เข้าระบบ ขณะที่โรงไฟฟ้าระยองแม้จะหมดอายุและเกิดปัญหาเรื่องการต่ออายุอีก5ปี แต่รายได้จากโรงไฟฟ้าดังกล่าวไม่มากและยังมีเวลาเดินเครื่องถึงปลายปี โดยจะรักษาผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย10% โดยเน้นขยายลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าเป็นหลักทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แสวงหาโอกาสซื้อสินทรัพย์ที่เดินเครื่องแล้วเพื่อให้บริษัทรับรู้รายได้ทันทีและลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนเพื่อสร้างรายได้ระยะยาว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอ็กโกกรุ๊ป มึนแผนระยะยาวสะดุด

Posts related