เจ้าของรถเฮ ปตท.บางจากปรับลดราคาแก๊สโซฮอล์ลง 20 สต.ต่อลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซลคงเดิม
รายงานข่าวจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน )  แจ้งว่า  ปตท. ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 20 สตางค์ต่อลิตร  ยกเว้น อี 85 และดีเซลคงเดิม มีผลวันที่ 22 ก.ย.  เวลา 05.00 น. โดยราคาใหม่ เป็นดังนี้  ราคาน้ำมันเบนซิน 95 ราคา 45.95 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.43 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์91 ราคา 35.98 บาทต่อลิตร  อี 20 ราคา 33.48 บาทต่อลิตร อี 85 ราคา  22.98 บาทต่อลิตร ดีเซล 29.99 บาทต่อลิตร
รายงานข่าวจากบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  แจ้งว่า บางจากฯ ได้ปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 20 สตางค์  ยกเว้นอี 85  โดยราคาใหม่ เป็นดังนี้  ราคาน้ำมันเบนซิน 95 ราคา 45.95 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.43 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.98 บาทต่อลิตร  อี 20 ราคา 33.48 บาทต่อลิตร อี 85 ราคา  22.98 บาทต่อลิตร โดยราคาน้ำมันดีเซลราคาคงเดิม คือ ดีเซล 29.99 บาทต่อลิตร

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เฮ!ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมัน20 สต.

Posts related