นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรี และกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือกับคณะทูตจีนประจำประเทศไทยถึงการแก้สัญญาการซื้อขายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูที) ซึ่งเดิมได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(เอ็มโอยู) กันไว้แล้ว 1 ล้านตัน ในครั้งที่นายหลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย  โดยการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ได้ระบุว่า หากมีรัฐบาลใหม่แล้ว การซื้อข้าวในส่วนที่เหลืออยู่ตามสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งไม่ผิดกฎหมาย เพราะไม่มีผลผูกพันกับรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งจีนได้รับทราบข้อเสนอดังกล่าวแล้ว “ทูตจีนได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้ามาช่วยเหลือชาวนา โดยเห็นใจชาวนาที่ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน โดยการดำเนินการครั้งนี้ ถือว่าเป็นไปตามสัญญาเดิมโดยเป็นการขายให้กับบริษัท คอฟโก ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน ไม่ใช่การซื้อขายผ่านบริษัท เป่ย ต้าฮวง ซึ่งที่ผ่านมาได้ยกเลิกไปแล้ว ซึ่งในรายละเอียดต่าง ๆ คาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ คงจะมาหารือกันอีกครั้งว่าเป็นอย่างไร” ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว ที่ผ่านมานี้ รัฐบาลได้หยุดกระบวนการระบายข้าวให้กับประเทศจีนตามกรอบเอ็มโอยูดังกล่าวไปชั่วคราวเพราะเกรงว่าจะขัดต่อกฎหมายในฐานะที่เป็นรัฐบาลรักษาการที่จะทำสัญญาที่มีผลผูกพันต่อรัฐบาลชุดต่อไปไม่ได้แต่จากการหารือครั้งนี้ทางจีนระบุว่า พร้อมจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ และยินยอมที่จะให้ไทยแก้ไขสัญญาได้ นานนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่าในการประชุมครม.วันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมายังได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการช่วยเหลือชาวนาผ่านการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ชาวนาโดยมีมาตรการช่วยเหลือ 2 แนวทาง คือ ยืดเวลาชำระหนี้ของชาวนาออกไปเป็นเวลา6 เดือน โดยไม่มีการติดตามทวงหนี้เดิมคืน ส่วนอีกแนวทาง เป็นการปล่อยเงินกู้ก้อนใหม่ตามหลักเกณฑ์สินเชื่อปกติของธ.ก.ส. เพื่อให้เกษตรกรมีความประสงค์จะใช้เงินเพื่อนำไปลงทุนทำการผลิตในฤดูกาลใหม่สามารถหาแหล่งเงินมาดำเนินการได้ทันที ส่วนกรณีการเสนอของบกลาง 20,000 ล้านบาทมาจ่ายให้ชาวนานั้น ที่ผ่านมาพิจารณาแนวทางการหาเงินมาจ่ายให้ชาวนาหลายแนวทางโดยการเสนอของบกลางก็เป็นแนวทางหนึ่ง เชื่อว่า กกต.คงเห็นชอบเพราะการใช้เงินก็ไม่ได้นำมาใช้เปล่า แต่จะคืนเงินกลับคืนให้ทันทีหลังจากกระทรวงการคลังได้หาเงินก้อนใหญ่มาได้รวมกับเงินจากการระบายข้าวที่จะเข้ามา อย่างไรก็ตามหากกกต.เห็นชอบ เชื่อว่าการจ่ายเงินให้ถึงมือชาวนาจะสามารถดำเนินการได้ทันที  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แจงจีนยังซื้อข้าวไทยอ้างเห็นใจชาวนา

Posts related