พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ในการหารือระหว่างพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา หัวหน้าคสช.ได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นของการดำเนินการของคสช.ในช่วงที่ผ่านมาให้กับนักธุรกิจญี่ปุ่นรับทราบ โดยยืนยันถึงความสัมพันธ์ของประเทศไทยและญี่ปุ่น ทั้งทางราชการและด้านธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปทุกทิศทาง และยังได้สร้างความเชื่อมั่นว่า คศช.จะปกป้องผลประโยชน์ของนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มีอยู่ในไทยอย่างเต็มที่ “นักธุรกิจญี่ปุ่นได้แสดงความเห็นว่า เข้าใจในสถานการณ์ของไทยแล้ว และคิดว่า สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ รวมทั้งเรื่องของธุรกิจการค้าระหว่างกัน และจากนี้ก็พร้อมที่จะร่วมมือกันพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศด้วย ขณะเดียวกันทางญี่ปุ่นเองก็ยังเสนอให้คสช. เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของอุทกภัยร่วมกัน โดยสานต่อโครงการความร่วมมือที่เคยหารือกันไว้ในอดีต และยังขอให้ช่วยดูอุตสาหกรรมยานยนตร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการอุปโภคบริโภค รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งธุรกิจดังกล่าวได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมา” ทั้งนี้ในเรื่องของการลงทุนของญี่ปุ่น โดยเฉพาะโครงการที่นักลงทุนเสนอขอรับการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอนั้น ในการหารือครั้งนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดถึงประเด็นดังกล่าว รวมถึงเรื่องของการใช้งบประมาณลงทุนในโคการที่เกี่ยวข้องร่วมกัน โดยหัวหน้าคสช. ได้มอบหมายให้พล.อ.อ.ประจิน รองหัวหน้าคสช. ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาอีกครั้ง พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า ในส่วนของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติในภาพรวมนั้น หัวหน้าคสช.ยืนยันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของนักธุรกิจต่างชาติที่ยู่ในไทย รวมทั้งโครงการหรือข้อตกลงของประเทศต่างๆ ที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนหน้านี้ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยให้สานต่องานที่ยังค้างอยู่ทันที ส่วนโครงการเริ่มใหม่ก็คงต้องมาหารือกันอีกครั้ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การหารือในครั้งดังกล่าว ทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เชิญนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (เจซีซี) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) รวมทั้งเอกชนจากบริษัทที่มีชื่อเสียง ทั้ง ผู้บริหารจากโตโยต้า มิตซูบิชิ มิตซุย ซูมิโตโม่ และพานาโซนิค เข้าร่วมชี้แจงทำความเช้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจุบัน 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แจงนักลงทุนญี่ปุ่น

Posts related