เมื่อวันที่ 10 ก.พ.57 ที่โรงแรมเมเปิ้ลถนนศรีนครินทร์ ได้มีการประชุมประจำปี ครั้งที่ 45ของคณะกรรมการไต้ฝุ่นภายใต้กรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกโดยครั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ สาระหลักของการประชุมได้มีการรายงานสภาพพายุไต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเกิดขึ้นปีละ 25 ลูก แต่ละลูกจะคงอยู่ราว 5.6 วัน แต่ในปี 2556จำนวนพายุเพิ่มขึ้นเป็น 31 ลูก แต่ช่วงเวลาคงอยู่สั้นเพียง 4.2 วันหรือเท่ากับมีจำนวนมากแต่สร้างความเสียหายน้อยกว่า   รายงานข่าวแจ้งว่า ได้มีการ ขอให้ถอดชื่อไห่เยี่ยน ออกจากบัญชีพายุ เนื่องจากได้ก่อความเสียหายร้ายแรง ถือว่าไม่เหมาะสมเพราะถ้าเวียนมาอีกจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน โดยนายสงกรานต์ อักษร รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่าประเทศที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องขอให้เปลี่ยนชื่อได้   การประชุม กรรมการไต้ฝุ่นนอกจากรายงานสถานการณ์พายุ ยังนำเสนอการวิจัยเกี่ยวกับพายุต่างๆการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการพยากรณ์และเทคนิคต่างๆแก่ประเทศที่ยังขาดความพร้อม      

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แจงไต้ฝุ่นแฟซิฟิกยังแรง

Posts related