นาย ซัทยาจิต ดวิเวดิ ผู้อำนวยการด้านพลังงานและการวางแผนกลยุทธ์  SAS Institute Inc. ได้เดินทางมาเยือนไทย และให้สัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในอุตสาหกรรมพลังงานและระบบสาธารณูปโภค” (Analytics in Energy & Utilities  เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการในไทยได้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับอย่างมหาศาลจากซอฟต์แวร์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของแซส ที่นอกจากจะสามารถลดราคาค่าน้ำมัน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ ยังป้องกันน้ำมันรั่ว-โรงไฟฟ้าพัง ก่อนเกิดวิกฤติอีกด้วย นายซัทยาจิต กล่าวว่า การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data Analytics) ในระบบพลังงานและสาธารณูปโภคถือเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับเมืองไทย ทั้งที่โอกาสทางธุรกิจยังมีอยู่มาก เนื่องจากประเทศไทยมีข้อมูลขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้จัดการให้เป็นระบบอยู่จำนวนมหาศาล แซสจะวิเคราะห์ทั้งสิ้น 3 มิติใหญ่ ๆ คือ การวิเคราะห์เครื่องมือ  (Asset Analytics) โดยวิเคราะห์กันตั้งแต่หน่วยแรกของการผลิต อาทิ Energy Forecasting ที่จะบอกได้ว่าตรงไหนที่มีปริมาณน้ำมัน หรือแหล่งพลังงานไฟฟ้าพอที่จะติดตั้งฐานขุดเจาะน้ำมัน หรือโรงไฟฟ้าได้ และ Asset  Performance Analytics จะวิเคราะห์และดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดตามอายุการใช้งาน หรือหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับส่วนใด โซลูชั่นส์เหล่านี้ก็จะสามารถบอกได้ทันที เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าไปแก้ไขได้ทันเวลาและตรงจุด ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมัน แม้จะอยู่ในส่วนที่เรามองไม่เห็น  อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่หยุดตัวเองลงอย่างกะทันหัน เนื่องจากเราสามารถคาดการณ์ความเสียหายไว้ได้ล่วงหน้า โรงไฟฟ้าต่าง ๆ จึงจะพร้อมทำงานได้ตลอดเวลาไม่มีปัญหาไฟดับต่อเนื่องอย่างที่เคยเป็นมา มิติที่ 2 คือ การวิเคราะห์ผู้บริโภค (Customer Analytics) เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค ตามวัย อายุ ช่วงเวลาการใช้งาน และอื่น ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ มาผสมกับมิติแรก แล้วก่อให้เกิดมิติที่ 3 นั่นคือ การวิเคราะห์ระบบการจัดการ (Operations Analytics) จะดูแลตั้งแต่เริ่มต้น เช่น การขุด เจาะน้ำมัน ไปจนถึงการขายรีเทลว่าผู้ประกอบการจะจัดการอย่างไร เพื่อก่อให้เกิดรายได้มากที่สุด “โซลูชั่นส์ของแซส สามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ในด้านของการผลิตเราจะสามารถรู้ได้ทันทีหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น ท่อที่เคยส่งน้ำมันมีข้อมูลที่แปลกไป ผู้ประกอบการสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลได้ทันที ตามจุดที่รายงานของแซสได้แจ้งไว้ ปัญหาหรือวิกฤติน้ำมันรั่วอย่างที่เป็นอยู่จะไม่เกิด ทำให้ไม่เกิดการอันแพลน ชัตดาวน์ของอุปกรณ์ หรือท่อส่ง ลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องไปแก้ไขตรงนั้นหลังจากที่เกิดความเสียหายไปแล้ว นอกจากนี้การวิเคราะห์ดีมานด์กับซัพพลายก็สำคัญ ทำให้มีการสต๊อกสินค้าได้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งอุตสาหกรรมนี้มีมูลค่ามหาศาล ในขณะเดียวกันก็สามารถได้รับผลกระทบค่อนข้างง่าย จะเห็นได้ว่าแม้การลดความเสี่ยงลงแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ ก็สามารถเพิ่มรายได้หลายล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว” ต่อไปประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะเปิดขึ้น การปรับลดราคาจะเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทางการตลาด ตรงนี้ไทยจะสู้เขาได้แต่ก็ต้องมีตัวช่วยเข้ามาดูแล เมื่อเป็นเช่นนั้นคนไทยก็จะได้ใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และสาธารณูปโภคในราคาที่เหมาะสม แต่ถ้าไม่เริ่มเสียแต่ตอนนี้ก็อาจจะไม่ทันคู่แข่งแล้ว นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวเสริมว่า  จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานสถานการณ์ด้านพลังงานปี 2556 ที่ผ่านมา มูลค่าการนำเข้าพลังงาน จากต่างประเทศสูงถึง 1.42 ล้านล้านบาท ประเทศไทยสามารถผลิตพลังงานส่งออกได้ 357,896 ล้านบาท แต่สถิติการใช้พลังงานในไทยเองสูงถึง 2.13 ล้านล้านบาท แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังขาดดุลเรื่องของการส่งออกพลังงานถึง 1 ล้านล้านบาท สำหรับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ ช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายจากปัญหาในการผลิต ตัวอย่างเช่น กรณีน้ำมันรั่วหรือก๊าซรั่วจากโรงงาน ซึ่งหากมีการใช้การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ก็สามารถช่วยป้องกันได้ตั้งแต่ต้น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แซสอวดเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน

Posts related