นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด(มหาชน)(เอ๊กโอ) ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องปรุงรส และส่วนประกอบอาหารไทย เปิดเผยว่า บริษัทมีความพร้อมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ ด้วยทุนการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งแรก(ไอพีโอ) จำนวน70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 20%ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยจัดตั้งบริษัท ฟินเน็กซ์แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสเป็นแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน ไปจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งก่อสร้างโรงงานใหม่หลังจากซื้อที่ดินไว้ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ตั้งแต่ปี 55รวมทั้งชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน   “รายได้กว่า 99% ของบริษัทมาจากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศกว่า50 ประเทศทั่วโลก โดยตลาดหลักคือทวีปยุโรป 75%และเอเชียกับอเมริกา 25% พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายการเติบโตในปีนี้เพิ่มขึ้น 25% จากปี 56ซึ่งอยู่ที่ 608 ล้านบาท จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานในรูปแบบออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสร้างทีมฝ่ายขายเพื่อดูแลในแต่ละผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มมากขึ้น” นอกจากนี้ ในระยะต่อไปบริษัทตั้งเป้าหมายเฉลี่ยเติบโตเพิ่มขึ้น15-20% ต่อปี โดยในปี 58 จะวางแผนการขยายฐานลูกค้าในเอเชียและอเมริกาเพิ่มมากขึ้นจากในปัจจุบันมีสัดส่วน25% จะเพิ่มขึ้นเป็น 35% ภายในปี 59และเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติเผ็ดเพิ่มมากขึ้น เพื่อขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งในปี 59จะเริ่มพัฒนาปริมาณของบรรจุภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจกลุ่มร้านอาหารทั่วโลก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แต่งตัวเข้าตลาดเอ็มเอไอ

Posts related