ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  แถลงการณ์ร่วมดังกล่าว ระบุว่า  จากเหตุการณ์ช่องโหว่ OpenSSLHeartbleed ที่ถูกเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน2557 ที่ผ่านมา และมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้เว็บต่างๆ เช่น Facebook,Instagram,Gmail ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ และ ACIS Professional Center โดยACIS Cyber LAB มีความเป็นห่วงต่อปัญหานี้จึงขอเรียกร้องให้ผู้ดูแลเว็บและผู้ดูแลระบบที่มีการใช้งาน SSL ภายในเว็บไซต์ของตนเองเช่น เว็บธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ เว็บขายสินค้าออนไลน์ได้ทำการตรวจสอบแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ทั้งนี้ ทั้ง 4 องค์กรได้แนบบทความ”ปัญหาของ OpenSSL และแนวทางแก้ไข – รู้จักกับ Heartbleed Bug ก่อนที่เลือดจะไหลหมดหัวใจ”เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ดูแลเว็บและผู้ดูแล ระบบใช้สำหรับตรวจสอบเว็บไซต์ของตนเองมาพร้อมกับแถลงการณ์ฉบับนี้แล้ว ด้วยความปรารถนาดี สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย   สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย  สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) และACIS Professional Center โดยACIS Cyber LAB

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แถลงการณ์ร่วม 4 องค์กรให้ผู้ดูแลเว็บและผู้ดูแลระบบตรวจสอบปัญหา Heartbleed

Posts related