คาดปีหน้าราคามันสำปะหลังร่วง วอนรัฐอย่าหนุนราคาสูงกว่าตลาดโลก หวั่นแข่งขันไม่ได้ ทำส่งออกวูบ
นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า แนวโน้มราคาแป้งมันสำปะหลังในปี 57 คาดว่า จะลดลงอยู่ที่ 400-430 บาทต่อตัน เทียบกับปีนี้ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 450 บาทต่อตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดที่เป็นวัตถุดิบ ทดแทนแป้งมันกลับมามีผลผลิตได้ตามปกติ หลังจากปีนี้เกิดปัญหาโรคพืชจนผลผลิตเสียหายในหลายประเทศ ซึ่งต้องการให้ภาครัฐระวังการกำหนดนโยบายดูแลราคามัน ฯ ไม่ให้ราคาสูงเกินไป อาจส่งผลให้ต้นทุนผู้ประกอบการสูงขึ้น และกระทบต่อการแข่งขันในตลาดโลก และสูญเสียตลาดไปให้กับประเทศคู่เข่ง
               
สำหรับราคาที่ผู้ประกอบการรับซื้อจากเกษตรกร ปัจจุบันอยู่ที่ 2.5 บาทต่อกิโลกรัม  ถือเป็นราคาที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่เริ่มมีการปลูกมันสำปะหลังมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ที่เริ่มส่งออกมันสัมปะหลังมาไทยมากขึ้น เมื่อรวมต้นทุนค่าขนส่งเข้ามา ถึงโรงงานแล้วตอนนี้ยังต่ำกว่าราคามันสำปะหลังที่ผลิตในไทย 

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัท สงวนวงษ์ฯ  มีการผลิต 1,400 ตันต่อวัน ส่งออก 400,000  ตันต่อปี หรือเฉลี่ยคิดเป็นประมาณ 90% ของการผลิตทั้งหมด ขณะที่การผลิตทั้งประเทศของไทยมีปริมาณ 4.2 ล้านตัน แบ่งเป็นการส่งออก 3 ล้านตัน และใช้ภายในประเทศ 1.2 ล้านตัน ส่วนตลาดที่ส่งออกหลักของไทยในปีนี้ ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศจีน มีสัดส่วน 41% อินโดนีเซีย 13% ไต้หวัน 12% ที่เหลือเป็นประเทศอื่นๆ ซึ่งโครงสร้างนี้ได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่ส่งออกไปอินโดนีเซีย 30% จีน 25% และมาเลเซีย 12% โดยสาเหตุที่จีนหันมาซื้อจากไทยเพิ่มขึ้นมากในปีนี้ เนื่องจากการขาดแคลนข้าวโพดในต่างประเทศ
              
ส่วนยอดขายโดยรวมของบริษัท ฯ ปีนี้ คาดว่า จะได้ถึง 7,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มียอดขายประมาณ 6,000 ล้านบาท เนื่องจากได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มจากที่เกิดปัญหาการขาดแคลนข้าวโพด ตลอดจนสถานการณ์เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่การกลับเข้าสู่ภาวะปกติของผลผลิตข้าวโพดคงทำให้ยอดขายปีหน้าของบริษัทฯ ลดลง
               
 ทั้งนี้แนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้นอาจทำให้ราคามันสัมปะหลังในระยะต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันมากนัก และการขยายพื้นที่เพาะปลูกคงไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ เพราะเกษตรกรก็มีการหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องหาทางสนับสนุนให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตต่อไร่ จากปัจจุบันที่มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ 8 ล้านไร่ให้ผลผลิตมันสัมปะหลัง 28.7 ล้านตัน  หรือเฉลี่ย 3.6  ตันต่อไร่          

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนวโน้มราคาแป้งมันฯลดลง

Posts related