นักวิจัยเอกชนเสนอทำทางรถไฟเข้าลาว เชื่อมจีนเพื่อการขนส่ง ชี้มีศักยภาพ ทรัพยากรเพียบ นายสุกิจ ปัญจธนศักดิ์ นักวิจัยบริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด ได้เสนอในการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 2 ที่เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ว่า การศึกษาสายทางรถไฟจากประเทศจีนสู่อาเซียน เป้าหมายที่ประเทศสิงคโปร์มีอยู่ 4 สายทาง จากมณฑลยูนาน ประเทศจีน ผ่านประเทศเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประเทศไทย สิงคโปร์ แต่ส่วนใหญ่ขาดการเชื่อมต่อ หรือมีเฉพาะเขตชายแดน จึงมีข้อเสนอว่า ปัจจุบันสายทางที่มีความเป็นไปได้ คือช่วงต่อผ่าน สปป.ลาว โดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทำบันทึกความเข้าใจหรือเอ็มโอยูไว้แล้วตั้งแต่ปี 2553 ว่าจะลงทุนร่วมกัน แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ นายสุกิจกล่าวว่า พิจารณาด้านความมั่นคง พบว่าประเทศจีนกับลาวมีความสัมพันธ์ต่อกันที่ดีมาก เส้นทางนี้หากคำนวณรายได้จากค่าโดยสารจะไม่คุ้มแต่มีประโยชน์ทางอ้อมมหาศาล เพราะสปป.ลาวมีทรัพยากรมากมายที่ยังไม่ได้นำมาใช้ ในการดำเนินการอาจมีปัญหาคนงานลาวขาดกำลังแรงงานที่ชำนาญ จึงต้องใช้คนงานจากไทยหรือจีน นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการเชื่อมต่อ เพราะความกว้างของรางของประเทศแถบอาเซียนกับจีนมีขนาดต่างกัน และยังต้องคำนึงถึงการทำความตกลงในการผ่านแดนและการประกันภัยที่ต่างกันด้วย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะทำรถไฟสู่ลาวเชื่อมจีน

Posts related