นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผว่า ต้องการให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคหานักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์มาร่วมกลั่นกรอง ข้อมูลและผลได้ดีผลดีในการพิจารณาการออกนโยบายที่จะนำมาหาเสียงช่วงเลือก ตั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด โดยเฉพาะการลดใช้โครงการประชานิยมที่ไม่สมเหตุสมผล เช่น การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบก้าวกระโดด หรือ การรับจำนำสินค้าเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าตลาดโลกมากๆ เป็นต้น หากไม่มีฝ่ายกลั่นกรองเชื่อว่าจะกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความมั่น คงต่อฐานะการคลังของประเทศได้ ทั้งนี้หากพรรคการเมืองมีการใช้นโยบายที่สุดโตงหรือประชานิยมมากเกินไปโดย ไม่คำนึงถึงผลเสียอันมหาศาลที่จะตามมาในระยะยาว เชื่อว่าในอนาคตเศรษฐกิจของประเทศจะประสบปัญหาอย่างแน่นอน หรือเศรษฐกิจช็อคได้สุดท้ายก็จะนำประเทศเข้าสู่วิกฤติเศรษฐกิจ นายธนวรรธน์ กล่าวว่า นโยบายที่นักวิชาการและภาคเอกชนเป็นห่วงมากสุดคือ เรื่องของการแข่งขันในการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบก้าวกระโดด เพราะหากมีการเพิ่มเป็น 350-400 บาทต่อวันทั่วประเทศเชื่อว่าภาคอุตสาหกรรมจะช็อคทันที เนื่องจากภาคเอกชนไม่สามารถรับภาระเรื่องต้นทุนมากกว่านี้ได้อีกแล้ว รวมถึงนโยบายรับจำนำข้าวในลักษณะทุกเมล็ดและให้ราคาที่สูงๆ ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณอย่างมหาศาลและไม่สามารถพัฒนาวงการข้าวของไทยได้เลย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะพรรคการเมืองหากุนซือกรองนโยบาย

Posts related