นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าปลีก-ส่งไทย เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์มีแผนในการเพิ่มปริมาณจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯร้องเรียนว่าการจัดงานธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์มีข้อเสียมากกว่าข้อดี เนื่องจากเป็นการนำเงินไปให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆมากกว่าการกระจายให้กับผู้ค้าส่ง- ปลีกไทยที่อยู่ในพื้นที่ เพราะประชาชนจะซื้อตุนสินค้าอุปโภคและบริโภคไม่ต่ำกว่า 1 เดือน และมื่อสิ้นสุดมหกรรมธงฟ้าร้านค้าปลีกในพื้นที่จะขายของไม่ได้เหมือนปกติเป็นเดือนๆ ดังนั้นอยากให้กระทรวงพาณิชย์ทบทวนการจัดโครงการ สำหรับข้อเสนอของทางสมาคมฯ คืออยากให้กรมการค้าภายในจับมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการจัดงานมหกรรมธงฟ้าให้มีลักษณะเดียวกับงาน ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสนับสนุนให้จัดงานขึ้น โดยให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการจัดหาสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตเพื่อนำมาจำหน่ายให้ประชาชน และให้ภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  ซึ่งจะทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูก ผู้ประกอบการมีรายได้เกิดการสะพัดของเงินต่อเนื่อง “เห็นด้วยกับการจัดงานธงฟ้าแต่อยากให้กรมการค้าภายในคำนึงถึงผู้ประอบการค้าปลีก-ส่งไทยในพื้นที่การจัดงานด้วย เพราะที่ผ่านมาทุกครั้งที่กรมจัดงานธงฟ้าในพื้นที่ส่งผลต่อยอดขายของร้านค้าปลีกในพื้นที่อย่างมากเพราะประชาชนเลือกที่จะซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคจากมหกรรมธงฟ้าไปกักตุนเพื่อใช้ในครัวเรือนแทนการซื้อจากร้านค้าปลีก-ส่งในพื้นที่ ส่วนร้านค้าที่จะซื้อสินค้าตุนไว้เพื่อจำหน่ายภายในบางครั้งก็ทำไม่ได้เพราะสินค้าบางชนิดใกล้หมดอายุ หรือหากไม่ใกล้หมดอายุแต่ก็ไม่ได้ขายเพราะประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าเดิมซื้อตุนไว้ใช้นานอย่างต่ำก็ 1 เดือนขึ้นไป” นอกจากนี้ในส่วนของการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าอุปโภค บริโภคแพงขึ้นราคานั้น ตนมองว่าภาครัฐควรแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า โดยไม่ผ่านห้างโมเดริ์นเทรดที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆในอัตราที่สูงมากทำให้เป็นต้นทุนการจำหน่าย เช่น จากเดิมที่อาจกำหนดราคาจำหน่ายเพียง 10 บาทต่อชิ้น ก็อาจต้องบวกเพิ่มเข้าไปเป็น 20 บาท เพราะต้องบวกเพิ่มภาระค่าธรรมเนียมต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าไปวางจำหน่ายสินค้าในห้างโมเดร์นเทรดได้ จึงกลายเป็นภาระของผู้บริโภคที่ต้องซื้อสินค้าในราคาแพง ทั้งนี้หากภาครัฐมีช่องทางให้สามารถวางจำหน่ายสินค้าได้โดยไม่ผ่านโมเดร์นเทรดก็จะทำให้ผู้บริโภคได้สินค้าในราคาที่ถูกลง และการจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีก-ส่งไทยก็เป็นอีกหนทางหนึ่งในการช่วยทำให้ราคาสินค้าถูกลงได้ เพราะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเหมือนห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า เพื่อเป็นการดูแลค่าครองชีพ และคืนความสุขให้ประชาชน กรมฯ ยังได้เพิ่มการจัดงานธงฟ้าจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาต่ำกว่าท้องตลาด ในปีนี้จากปกติอีก 400 ครั้ง ซึ่งจะกระจายไปตามอำเภอต่างๆ เพื่อให้ทั่วถึงกับประชาชนในท้องถิ่น และจะนำงานธงฟ้าเข้าร่วมกับงานคืนความสุขให้ประชาชนในที่ต่างๆ ด้วย ส่วนเดือน ส.ค. นี้ จะมีการจัดงานวันพาณิชย์ขึ้นระหว่างวันที่ 21-24  ส.ค.  ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี และตลอดทั้งเดือนจะร่วมกับผู้ประกอบการห้างค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าจัดมหกรรมลดราคาครั้งใหญ่อีกด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะรัฐทบทวนวิธีจัดธงฟ้า

Posts related