นายอาชนัน เกาะไพบูลย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการประชานิยม โดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าว ถือเป็นปัญหาสำคัญต่อประเทศ เพราะไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการขาดทุนจนเป็นภาระหนี้ของรัฐบาล แต่ยังทำลายระบบแรงจูงใจของเกษตรกรระยะยาวในการผลิตขัาวที่มีคุณภาพ รวมถึง ทำให้เกิดปัญหาจากขัอเรียกร้องต่างๆ ในอนาคต โดยรัฐบาลควรนำเงินที่ไปใช้ในโครงการลงทุนพัฒนาในระบบสาธารณูปโภค ที่เป็นสิ่งสำคัญมากกว่า “อยากให้รัฐบาลทบทวนการดำเนินนโยบายโครงการรับจำนำข้าว เห็นได้จากนักวิชาการทั่วโลกได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่ถูกต้อง เพราะมีการรับจำนำข้าวในราคาที่สูงกว่าตลาดโลก ส่งผลให้รัฐบาลเกิดภาวะขาดทุน ผลผลิตข้าวที่ไม่ได้ตามคุณภาพ รวมทั้ง ส่งผลต่ออันดับของการส่งออกข้าวของไทยที่ลดลงอีกด้วย” อย่างไรก็ตาม กรณีสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ มองว่าภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หากสถานการณ์เริ่มมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่เข้ามาพักในประเทศ และส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทยไม่เติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนแนวทางอารยะขัดขืนนั้น มองว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แต่ละบุคคลต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาด้วย น.ส.กิริฎา เภาพิจิตร นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก (เวิล์ดแบงก์) กล่าวว่า โครงการรับจำนำข้าวจะส่งผลกระทบต่อภาระการคลังพอสมควร แต่เชื่อว่าจะไม่เกินกรอบหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้ที่ 50% ต่อจีดีพี เนื่องจากในอนาคตภาครัฐจะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท และโครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาท ทำให้ภาคเอกชนเกิดการลงทุนตาม ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีไม่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี เวิล์ดแบงก์เตรียมออกรายงานเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวในเดือน ธ.ค. โดยจะมีการชี้แจ้งว่าใครได้หรือเสียในโครงการดังกล่าว ที่ปัจจุบันได้มีการประเมินตัวเลขความเสียหายในโครงการนี้อยู่ที่ปีละ 200,000 ล้านบาท ขณะที่ สถานการณ์การเมือง หากมีความรุนแรงและยืดเยื้อเพิ่มขึ้น จะกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยตรง เพราะนักท่องเที่ยวมีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้ง จะส่งผลต่อภาคธุรกิจในบริเวณนั้น โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก แต่เชื่อว่าทั้ง 2 ส่วนจะมีการฟื้นตัวค่อนข้างเร็ว ภายใน 3 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปี 53 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะรัฐทบทวนโครงการจำนำข้าว

Posts related