กสทช.คุ้มครองผู้บริโภค หารือผู้ให้บริการโครงข่ายบอกรับสมาชิก  คุมเนื้อหาช่องรายการ รับผิดชอบร่วมกันต่อยอดหลังให้โครงข่ายพิจารณาเลือกช่องรายการถูกระเบียบออนแอร์ได้ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า ร่วมหารือกับผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ ประเภทบอกรับสมาชิก จำนวน  19 โครงข่าย จากทั้งหมด 21 โครงข่าย  ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หาแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภค ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกับช่องรายการ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โครงข่ายจากผู้รับใบอนุญาตฯโดยให้ผู้ประกอบการรวมตัวกันเพื่อช่วยกันกำกับดูแลเนื้อหา  การโฆษณาหลอกลวง  ซึ่งหากมีการร้องเรียนมายัง กสทช.แล้วจะเป็นการใช้ดุลพินิจของกรรมการ  อาจถูกมองว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพสื่อ ทั้งนี้ แนวทางการกำกับดูแลของ กสทช. หากพบการกระทำที่ผิดกฎหมายจะดำเนินการกับช่องรายการ และหากยังพบกระทำความผิดจะขอความร่วมมือกับโครงข่ายเพื่อดำเนินการระงับหรือไม่ให้ออกอากาศ ทั้งนี้หากโครงข่ายไม่ดำเนินการใด ๆ กสทช. ก็มีสิทธิที่ปรับ เพิกถอนใบอนุญาตโครงข่ายได้เช่นเดียวกัน  จึงอยากให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรฐานสัญญา และดำเนินการตามประกาศ การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ  พ.ศ. 2555  โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้าที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะโครงข่าย-ช่องรายการช่วยกันคุมเนื้อหา

Posts related