นางระวีวรรณ เนตระคะเวสนะผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ประสานงานร่วมคสช.แล้วโดยท่าอากาศยานยังให้บริการตามปกติ แต่มีข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารขาออกที่ต้องเดินทางในช่วงเวลาเคอร์ฟิว22.00-05.00 น.ต้องแสดงพาสปอร์ต หรือแสดงกำหนดการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำจุดตรวจต่างๆส่วนผู้โดยสารขาเข้าจะต้องแสดงบอร์ดดิ้งพาสให้เจ้าหน้าที่ดูซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวจะใช้กับผู้โดยสารในทุกท่าอากาศยาน นอกจากนี้ ทอท. ยังได้จดบริการเดินทางโดยรถชัทเทิลบัสระหว่าง2 สนามบิน สุวรรณภูมิ-ดอนเมืองไว้ตามปกติ ส่วนรถแท็กซี่ติดสติกเกอร์สีส้มที่วิ่งให้บริการเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ ขณะเดียวกันจะมีการตั้งศูนย์ชี้แจงข้อปฏิบัติแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่งเดินทางมาถึงด้วย  นายเมฆินทร์เพร็ชพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า สำหรับผู้ที่มีอาการป่วยนั้นทางทอท.จะทำหนังสือรับรองการเดินทางผ่านท่าอากาศยานให้เพื่อให้สามารถส่งตัวผู้โดยสารไปยังโรงพยาบาลหรือกลับบ้านได้ตามปกตินอกจากนี้ ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองดูแลผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาเคอร์ฟิวให้อยู่ภายในอาคารผู้โดยสารโดยทั้ง 2 สนามบินจะต้องจัดพื้นที่ให้ผู้โดยสารพักรอได้อย่างสะดวกด้วย ขณะที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แจ้งว่าผู้โดยสารขาออกท่าอากาศยานดอนเมือง ขอให้เผื่อเวลาการเดินทางไปท่าอากาศยานสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางออกโดยเที่ยวบินตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.สามารถพักรอได้ที่ห้อง ซีไอพี 1-7 อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งจะเปิดห้องให้บริการ 24 ช.ม. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงาน ด้าน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ แจ้งว่า การให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ ทุกสายวันที่ 22 พ.ค.57 จะเปิดให้บริการถึงเวลา21.00 น.เท่านั้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะโชว์พาสปอร์ต มาสนามบินช่วงเคอร์ฟิว

Posts related