นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากรขอแนะนำให้ผู้เสียภาษีที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้ง ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ประจำปีภาษี 56 ที่สิ้นสุดกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 มี.ค.57 สามารถใช้บริการชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมโครงการ รวม 4 ธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงเทพ และกรุงไทย แทนการชำระภาษีด้วยเงินสด ทั้งนี้ การชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตจะช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินได้เป็นอย่างดี เพราะผู้เสียภาษีสามารถเลือกชำระภาษีได้ตามที่ต้องการจะชำระแบบเต็มจำนวนไม่เสียค่าธรรมเนียม และได้รับระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุดถึง 51 วัน หรือชำระโดยแบ่งจ่ายภาษีเป็นงวด ๆ ได้นานถึง 10 เดือน ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารแต่ละแห่งกำหนด  “ผู้เสียภาษีสามารถใช้บัตรเครดิตของธนาคารดังกล่าว ชำระภาษีพร้อมการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 51 แห่ง และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก อีก 15 แห่ง ซึ่งบริการนี้จะช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก สบาย รวมทั้งสร้างความพึงพอใจในการชำระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีไปพร้อมกันด้วย โดยผู้ที่สนใจใช้บริการชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร โทร. 1161”  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะใช้บัตรเครดิตจ่ายภาษี

Posts related