นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิขย์  เปิดเผยว่า ขณะนี้นักลงทุนและผู้ส่งออกไทยมีแนวโน้มได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของนายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียอย่างมาก โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น สร้างถนนเพิ่ม 2,000  กม. , ท่าเรือใหม่ 10 แห่ง สนามบินใหม่ 10 แห่ง สร้างย่านการค้าใหม่ 500 แห่ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา รวมถึงพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อโยงระหว่างประเทศที่ยังไม่ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งลดการอุดหนุนราคาน้ำมัน และเร่งแก้ไขกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของอินโดนีเซียเพื่อเอื้อต่อการลงทุน “การเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของนาย โจโก วิโดโด คาดว่าจะช่วยสร้างโอกาสในการส่งออก สินค้าไทยกลุ่มยานยนต์ พลาสติก เครื่องจักรกลการเกษตร น้ำตาลทราย และเครื่องปรับอากาศ ส่วนการลงทุน ไทยควรใช้อินโดนีเซียเป็นฐานการผลิตสินค้าต้นทุนต่ำเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก และเป็นตลาดสำหรับสินค้า อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะสาขาที่น่าสนใจในอินโดนีเซีย ได้แก่ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารฮาลาล น้ำมัน ถ่านหิน และเหมืองแร่ สินค้าเกษตรแปรรูป ประมง สปา บริการทางการแพทย์ ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะไทยตั้งฐานผลิตสินค้าเมืองอิเหนา

Posts related