นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยในงานสัมมนาเรื่องบริบทใหม่ธุรกิจไทยก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่า การสร้างบริบทใหม่ให้ประเทศไทยมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง หลังจากก้าวผ่านความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหญ่ จำเป็นต้องเร่งดำเนินการ 4 เรื่อง โดยเรื่องที่สำคัญที่สุด คือ ต้องสร้างรากฐานความแข่งแกร่งแห่งอนาคต และไม่เน้นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่เห็นผลประโยชน์ทางการเมือง เช่น การวางรากฐานด้านการศึกษา สาธารณสุข และโครงสร้างพื้นฐานรองรับอนาคต แต่ไม่ใช่การนำทรัพยากรของลูกหลานมาเผาผลาญจนหมดในรุ่นนี้ ส่วนบริบทต่อมาควรต้องละทิ้งแนวความคิดเดิม คือ การเอาประโยชน์จากแรงงานราคาถูก ละเลยเทคโนโลยี ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองเพื่อผลิตสินค้าราคาถูกแล้วด้อยคุณภาพ ต้องเปลี่ยนมาส่งเสริมคุณภาพของแรงงาน ให้เป็นแรงงานมนุษย์ที่มีทักษะสูง คิดค้นสินค้ารูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าสูง เพราะถ้าไม่เร่งสร้างในรุ่นนี้ ต่อไปเมื่อถึงช่วงเปิดประชาคมอาเซียนไปแล้ว ประเทศไทยคงไม่สามารถสู้กับประเทศเพื่อนบ้านได้อีกต่อไป ขณะที่บริบทที่สามต้องปรับตัวพร้อมรับมือการแข่งขันรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ เพราะปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนไปสู่โลกาภิวัตน์ คู่แข่งขันก็เป็นระดับโลก จึงต้องก้าวทันเทคโนโลยี และสุดท้ายเป็นบริบทของการสร้างความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีศีลธรรม และมีธรรมภิบาล “การดำเนินการดังกล่าวไม่ต้องมารอรัฐบาล หรือรอครม.ให้ทำ แต่ทุกภาคส่วนต้องเร่งทำตั้งแต่ตอนนี้ เพราะจะเกิดตัวอย่างให้คนปฏิบัติตาม ให้เกิดเป็นบริบทที่แข็งแกร่งจากภายใน แล้วประเทศไทยเองจะเป็นที่น่านับถือในสายตาของบคนทั่วทั้งโลก” ทั้งนี้ยังมองว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 57 เชื่อว่า มีความเป็นไปได้ว่าจะขยายตัวเกินกว่า 2% เพราะยังมีช่องว่างที่สามารถดำเนินการได้หลายอย่าง โดยเฉพาะ 2 ปัจจัยสำคัญ คือ ถ้าสามารถจัดตั้งรัฐบาลและมีครม. ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือของสังคม เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ ส่วนอีกปัจจัย ถ้าหากมีครม.ชุดใหม่แล้ว ผู้บริหารชุดนี้ต้องรู้จักกำหนดหมวดหมู่การพัฒนาประเทศแบบตรงจุด ทั้ง การส่งออก ท่องเที่ยว การขับเคลื่อนงบประมาณรายจ่ายรัฐ ซึ่งหากทำได้จริงการจะเห็นเศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ 2% คงไม่ใช่เรื่องยาก และในปี 58 จะยังขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะ 4 บริบทพาชาติเจริญ

Posts related