รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เปิดเผยว่าจากการสำรวจความคิดเห็นธนาคารพาณิชย์ไทยสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศและสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวม26 แห่งและกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน(นอนแบงก์)26 แห่งพบว่า แนวโน้มการปล่อยสินเชื่อไตรมาส 2คาดว่าธนาคารพาณิชย์จะเพิ่มความเข้มงวดในการให้สินเชื่อภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (เอสเอ็มอี)โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมธุรกิจก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจสิ่งทอ เป็นต้น นอกจากนี้สถาบันการเงินยังมีแนวโน้มเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อภาคครัวเรือนทุกประภทโดยเฉพาะสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อครัวเรือนอื่นๆเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาพบว่าสถาบันการเงินเริ่มเห็นว่าภาคครัวเรือนมีแนวโน้มผิดนัดชำระหนี้หรือเริ่มชำระหนี้ล่าช้าเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ความต้องการสินเชื่อครัวเรือนนั้นสถาบันการเงินส่วนใหญ่ประเมินว่าความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยและความต้องการสินเชื่อบัตรเครดิตจะมีแนวโน้มปรับขึ้นเล็กน้อยจากปัจจุบันสะท้อนการคาดการณ์แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่าจะเริ่มปรับดีขึ้นหลังจากที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา ส่วนความต้องการสินเชื่อบัตรเครดิตมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่มาจากความต้องการสินเชื่อสำหรับการบริโภคทั่วไปขณะที่ความต้องการสินเชื่อครัวเรือนอื่นๆคาดว่าจะทรงตัวจากปัจจุบันตามการบริโภคภาคเอกชนที่ยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง  สำหรับมาตรฐานการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินในช่วงที่ผ่านมาพบว่าสถาบันการเงินส่วนใหญ่เพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจต่อเนื่องจากไตรมาส  4ที่ผ่านมาโดยเฉพาะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสัดส่วนค่าธรรมเนียมที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและการปรับเพิ่มของหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยเนื่องจากสถาบันการเงินมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลงส่งผลให้ภาคธุรกิจขนาดเล็กมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มมากขึ้น  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แบงก์คุมเข้มสินเชื่อเอสเอ็มอี

Posts related