นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)เปิดเผยว่า ธปท.มีมติปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ในปี 56 ปรับลดลงจากเดิม 4.2% เหลือเพียง 3.7% และปี 57 ปรับลดลงจากเดิม 5% เหลือเพียง 4.8% ขณะที่ การส่งออกในปี 56 ปรับลดลงจากเดิม 4% เหลือเพียง 1% และปี 57 จากเดิม 8% เหลือเพียง 7% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนพักฐานนานกว่าที่คาดและประชาชนยังค่อนข้างระมัดระวังการใช้จ่าย, แรงกระตุ้นจากการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มล่าช้า รวมทั้ง การส่งออกที่ฟื้นตัวช้า เพราะบางสินค้ามีข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง และไม่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ที่ประชุมประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 57 จะมีโอกาสขยายตัวดีกว่าปีนี้ เนื่องจากภาคการส่งออกจะมีบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น และช่วยกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงการบริโภคสินค้าคงทนน่าจะขยายตัวได้สูงกว่า แต่การลงทุนของภาครัฐที่มีแนวโน้มล่าช้าส่งผลให้การประเมินจีดีพีในปีหน้าต่ำกว่าคาดการณ์เดิมเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยนั้น ธปท.มองว่ายังมีความล่าช้าเรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐที่จะเริ่มขึ้นในปีหน้า อาจทำให้จีดีพีขยายตัวต่ำกว่าที่คาดไว้, การฟื้นตัวของประเทศในกลุ่มจี 3 ที่ยังไม่แน่นอน แม้มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังต่ำกว่าคาดไว้ รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐอาจล่าช้าจากเดิมที่คาดว่าจะเริ่มได้ตั้งแต่ไตรมาสแรก ปี 57 และสามารถใช้จ่ายได้เพียง 50% ของวงเงินที่รัฐตั้งไว้ รวมถึงปัญหาเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐที่ยังแก้ไขได้ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด สร้างความไม่แน่นอนต่อตลาดเงินโลก เช่นเดียวกับนโยบายการเงินของสหรัฐที่จะทยอยลดการผ่อนคลายลงก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเมื่อใด จึงเป็นปัจจัยที่กระทบต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศผันผวนและสร้างความผันผวนต่ออัตราแลกเปลี่ยนด้วย //////////////////////////////////// ธปท.ทุบจีดีพีไทยปี 56 เหลือเพียง 3.7% และปี 57 เหลือเพียง 4.8% ขณะที่ การส่งออกในปี 56 เหลือเพียง 1% และปี 57 เหลือเพียง 7% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าที่คาดไว้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แบงก์ชาติปรับจีดีพีไทยเหลือ 3.7% จาก 4.2%

Posts related