นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ กนง.มีมติ 6 ต่อ 1 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จากเดิม 2.50% เป็น 2.25% ต่อปี โดยมีผลทันที เนื่องจากที่ประชุม ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่คาดไว้และมีความเสี่ยงสูงขึ้น ภายใต้แรงกดดันด้านราคาที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่สินเชื่อภาคครัวเรือนมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงบ้างแล้ว ส่งผลให้นโยบายการเงินสามารถผ่อนคลายเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ กนง.ยังได้ปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปี 56 จากเดิม 3.7% เหลือ 3% และปรับลดจีดีพี ปี 57 จากเดิม 4.8% เหลือ 4% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ปี 56 ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดไว้ ทั้งการใช้จ่ายภายในประเทศของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะความเสี่ยงมากขึ้นจากความล่าช้าในการลงทุนของภาครัฐ ความเชื่อมั่นภาคเอกชนที่อาจเปราะบางยิ่งขึ้นจากความไม่สงบทางการเมือง และการส่งออกที่อาจไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ที่มีแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ในระดับต่ำ และสินเชื่อภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงสอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศหลัก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปรับดีขึ้น แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูงจากนโยบายการเงินและการคลังของสหรัฐฯ ทําให้ภาวะตลาดการเงินโลกยังมีความผันผวน สําหรับเศรษฐกิจจีนขยายตัวได้ดีในทุกภาคเศรษฐกิจ ขณะที่เศรษฐกิจภูมิภาคโดยรวมยังคงขยายตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการส่งออกของประเทศในกลุ่มเอเชียเหนือฟื้นตัวตามเศรษฐกิจประเทศหลักและจีนเร็วกว่ากลุ่มอาเซียนโดยรวม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แบงก์ชาติลดดอกเบี้ย ลดจีดีพี

Posts related