นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้เตรียมเครื่องมือทางการเงินและเฝ้าติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่อง เพื่อป้องกันให้ประเทศชาติปลอดภัยและรอดพ้นจากปัญหาที่มากระทบความเชื่อมั่น ทั้งนี้ ประเด็นทางการเมืองที่รุนแรงมากขึ้น เชื่อว่านักลงทุนต่างชาติยังไม่ขาดความเชื่อมั่นกับประเทศไทย และให้น้ำหนักในเชิงที่เห็นว่าสังคมไทยมีการปรับตัว ใช้เหตุผลทางการเมืองมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี สิ่งที่สำคัญคือการถ่ายทอดความชัดเจนว่าจะบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างไร อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งในประเด็น พ.ร.บ.นิรโทษกรรมนั้น ยังมีสิ่งที่ดีต่อสังคมไทยและเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกว่าไทยเป็นสังคมที่มีเหตุและผลมากขึ้น เห็นได้จากกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลในอดีตได้มีการออกมาคัดค้าน พ.ร.บ.ดังกล่าวในช่วงที่เห็นว่าไม่เหมาะสม จึงถือเป็นจุดแข็งของสังคมไทยที่เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แบงก์ชาติเกาะติดการเมืองใกล้ชิด

Posts related