รายงานข่าวจากธนาคารพาณิชย์แจ้งว่า    หลังจากกลุ่มกปปส. ได้มีการปิดการจราจรในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจึงได้แจ้งปิดและย้ายที่ทำการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการในสาขาใกล้เคียงหรือทำธุรกรรมผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยธนาคารพาณิชย์ 6 แห่งได้แจ้งเปลี่ยนแปลงการให้บริการเช่น  ธนาคารไทยพาณิชย์แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว 3 สาขา คือ สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ1 และ 2 สาขาอาคารศรีอยุธยาเนื่องจากอาคารศรีอยุธยาแจ้งปิดอาคาร นอกจากนี้ได้ย้ายสาขาที่ทำการสาขาชั่วคราว 1สาขา คือ เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ย้ายไปสาขารัชโยธิน   ธนาคารกสิกรไทยแจ้งปิดให้บริการจ่ายเช็ค 2 สาขา คือที่ สาขาเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์(ปตท.) และสาขาพัฒน์พงศ์ โดยให้ย้ายไปใช้บริการที่ศูนย์บริการจ่ายเช็คอาคารเมืองไทยภัทรชั่วคราว   ขณะที่ ธนาคารกรุงเทพแจ้งปิดทำการสาขา 4 แห่งคือ  สาขาเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (โปรดติดต่อสาขาลาดพร้าว 129 โทร. 02511-2485-7หรือ 02513-1405)    สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารเอ  สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารบี  สำหรับสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารเอ และบี ติดต่อสาขาห้าแยกปากเกร็ด โทร.  02583-7987-9 หรือ 02583-1649 และ สาขาทีโอที แจ้งวัฒนะ  ติดต่อสาขาหลักสี่พลาซ่า โทร. 02576-1287-9หรือ 02576-1597 ธนาคารขอแนะนำช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทำรายการต่างๆ ได้แม้ในช่วงเวลาที่สาขาปิดบริการ เช่นบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 02645-5555  โดยเตรียมบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์และ PIN ให้พร้อม  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์ชำระค่าสินค้าและบริการได้เหมือนเงินสดที่ร้านค้าที่รับบัตรวีซ่าหรือเลือกใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต บัวหลวง ไอแบงก์กิ้งที่ท่านสามารถใช้บริการได้ทั้งทางเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ www.bangkokbank.com/ibanking  หรือท่านสามารถใช้บริการได้ที่สาขาในพื้นที่ใกล้เคียง   ส่วนธนาคารทหารไทยแจ้งปิดสาขาเอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์กองบัญชาการกองทัพไทย  ศูนย์ราชการอาคาร บีและราชประสงค์ นอกจากนี้ในส่วนของธนาคารกรุงไทยได้ปิดสาขา 14แห่งคือ ทำเนียบรัฐบาล การไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต ยูเนี่ยนมอลล์ ลาดพร้าว  สำนักงานใหญ่ปตท.  เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  ทีโอที แจ้งวัฒนะ  ศูนย์ราชการฯ อาคาร บี ศูนย์ราชการฯ อาคาร เอ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)  กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กสท. โทรคมนาคม แจ้งวัฒนะ กระทรวงพาณิชย์  ส่วนสาขาที่ปิดก่อนเวลาทำการปกติ คือ  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ปิดเวลา 15.30น.)  อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งยืนยันว่ามีเงินเพียงพอให้กับประชาชที่เบิกถอนผ่านสาขาและตู้เอทีเอ็ม ส่วนการทำธุรกรรมในบางพื้นที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปกติ 5-10%   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แบงก์พาณิชย์6แห่งปิดบริการจุดเสี่ยง

Posts related