นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากลง0.13% เพื่อตอบสนองนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ กนง.ที่ประชุมในวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมาด้วยการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายหรืออารพีลง0.25%มาอยู่ที่ระดับ 2% ที่ต้องการเพิ่มแรงสนับสนุนให้กับภาวะเศรษฐกิจในประเทศและลดต้นทุนในการทำธุรกิจให้กับลูกค้าของธนาคาร โดยส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (เอ็มแอลอาร์) จากระดับ 6.88% มาอยู่ที่ระดับ  6.75% และปรับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (เอ็มโออาร์) จาก 7.53% มาอยู่ที่  7.40% ยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย (เอ็มอาร์อาร์) ยังคงอัตราเดิมคือ 8.1%   สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดา จากเดิม 0.63% มาอยู่ที่ระดับ ฃ0.50% และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำลง 0.15%-0.25% มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.  เป็นต้นไป   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงเทพได้ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากลง 0.125%  ส่งผลให้ดอกเบี้ยออมทรัพย์จาก 0.625%มาอยู่ที่ 0.5% เงินฝากประจำ 3 เดือน จาก 1.25-1.625% มาอยู่ที่ 1.5-1.625%  เงินฝากประจำ 6 เดือน จาก 1.625-1.75% มาอยู่ที่ 1.5-1.625%  และเงินฝากประจำ 12 เดือน จาก 2% มาอยู่ที่ 1.875% ขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้เอ็มแอลอาร์จาก 6.875% มาอยู่ที่ 6.75% เอ็มโออาร์จาก 7.375% มาอยู่ที่ 7.25%  ยกเว้นเอ็มแอลอาร์ดอกเบี้ยคงเดิม8% ไม่เปลี่ยนแปลงมีผลตั้งแต่ 13 มี.ค.57 สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125% และเงินฝาก ลง 0.10-0.125% หลังจากกนง.มีมติลดดอกเบี้ยอาร์พี  ส่งผลให้ดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์จาก 6.87% มาอยู่ที่ระดับ 6.745% ลง0.125%  และเอ็มอาร์อาร์จาก8.1% มาอยู่ที่ระดับ 7.975  % ขณะที่เงินฝากออมทรัพย์ลดลง 0.125% จาก 0.625% มาอยู่ที่ 0.5%  ส่วนเงินฝากประจำลดลง 0.10% เช่น ฝากประจำ 3 เดือน จาก 1.25-1.35% มาอยู่ที่ 1.15-1.25%  ฝากประจำ 6 เดือน จาก 1.5-1.7% มาอยู่ที่1.4-1.6%  เงินฝากประจำ 12 เดือน จาก 1.9-1.95% มาอยู่ที่ 1.8-1.85%  มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.57

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แบงก์ใหญ่พาเหรดหั่นดอกกู้-ฝาก.

Posts related