เอจีที อินเตอร์เนชั่นแนล  (AGT International)   ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นเกี่ยวกับเมืองประกาศเปิดตัว CityMIND 6.5 โซลูชั่นที่นำแนวคิด Internetof Things (IoT) มาช่วยบริหารจัดการเหตุการณ์และทรัพยากรระหว่างหน่วยงานต่างๆของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชั่น  CityMIND 6.5เป็นหนึ่งในหน่วยประมวลผลเชิงวิเคราะห์ตัวแรกๆที่นำความสามารถในการหลอมรวมข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องจักร(machine-learning) มาใช้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตรวจสอบและนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับการบริหารจัดการเหตุการณ์ในเมืองและการดำเนินงานรายวันแพลตฟอร์มดังกล่าวยังช่วยอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้ระหว่างหน่วยงานต่างๆตลอดจนดึงข้อมูลที่สัมพันธ์กันจากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ของเซ็นเซอร์ โซเชียลมีเดียและของเมือง และช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเมือง ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถทำงานด้วยกันเพื่อให้บรรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกันได้ CityMIND  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลหลายล้านรายการที่ได้จากการตรวจจับรายวันโดยเซ็นเซอร์หลายหมื่นตัวทั่วเมืองโซลูชั่นดังกล่าวจึงช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นและประชาชนรับรู้ถึงสถานการณ์และการสื่อสารได้ดีขึ้น   แพลตฟอร์มระบบ IOT จะผนวกรวมเชื่อมโยงและประยุกต์การวิเคราะห์ล่วงหน้าเข้ากับข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่วิดีโอ และกล้องจดจำใบหน้า เครื่องอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ ถังขยะอัจฉริยะเซ็นเซอร์เสียง สมาร์ทโฟน โซเชียลมีเดีย และฐานข้อมูลสาธารณะเพื่อสร้างมุมมองของเมืองแบบครอบคลุมและเชื่อถือได้มีหน่วยประมวลผลอัตโนมัติ  แจ้งเตือนผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการจราจรที่ผิดปกติเช่น การขับรถผิดทาง และการลักลอบเข้าเมืองอีกทั้งยังให้คะแนนความน่าเชื่อถือที่ช่วยแยกแยะระหว่างเหตุการณ์สำคัญกับการเตือนที่ผิดพลาดโดยจะส่งสัญญาณเตือนที่แม่นยำมากขึ้นเพื่อให้ทางการได้รับทราบและรับมือกับเหตุการณ์ได้ นอกจากนี้ การแพร่ภาพในหลากหลายช่องทางเช่น แอพพลิเคชั่น CityZen ยังช่วยให้พลเมืองได้รับการแจ้งเตือนและคำแนะนำเฉพาะสถานการณ์เพื่อให้พวกเขาปลอดภัยและรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันต่างๆ           “เมืองเป็นสถานที่ที่IoT สามารถสังเคราะห์ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานและระบบต่างๆที่สัมพันธ์กันซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพลเมืองทุกคนได้อย่างน่าทึ่ง” มาติโฆชาวิ ซีอีโอของเอจีที อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว “การเข้าถึงเมืองอัจฉริยะของเอจีทีหมายถึงการมีข้อมูลที่สัมพันธ์กันและการที่สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยการใช้ข้อมูลของ IoT โซลูชั่นCityMIND 6.5ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลทุกแห่ง ซึ่งส่งผลให้สามารถจัดการและใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เปิดตัวโซลูชั่นที่ได้รับการพิสูจน์แล้วไปยังเมืองต่างๆทั่วโลก”เอจีทีร่วมงานกับพันธมิตรทั่วโลกในการจัดจำหน่ายและติดตั้งโซลูชั่นSmart City ซึ่งช่วยเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการและปกป้องเมืองต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนความร่วมมือล่าสุดกับพันธมิตร เช่น Smart City GlobalAlliance กับซิสโก้   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะสุดล้ำ

Posts related