นางอัมพวัน พิชาลัย ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือน เม.ย. 57  เท่ากับ 107.47 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  2.45% สูงสุดในรอบ 1 ปี โดยมีปัจจัยจากการปรับขึ้นราคาของอาหารสำเร็จรูป, อาหารกลางวัน, ก๋วยเตี๋ยว, เนื้อสุกร, แก๊สหุงต้ม, ค่าทัศนาจร รวมถึงผักสดและผลไม้บางชนิดที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยเฉพาะมะนาว ที่ในบางพื้นที่มีราคาสูงถึง 14-15 บาทต่อลูก เมื่อรวม 4 เดือนเงินเฟ้อเฉลี่ยที่  2.12% และทั้งปีคาดว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในกรอบเดิมที่วางไว้ 2-2.8%“เงินเฟ้อเดือน เม.ย. ที่เพิ่มขึ้นสูง  เนื่องราคาสินค้าจากกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ปรับเพิ่ม 4.61% สูงสุดในรอบ  20 เดือน เป็นผลจากราคากลุ่มผักสด ผลไม้ เนื้อสัตว์ และอาหารสำเร็จรูป ปรับสูงขึ้น จากภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตเสียหาย จนทำให้ต้นทุนปรุงอาหารเพิ่มขึ้นตาม”สำหรับสินค้าที่ปรับตัวสูงมาก ๆ ในเดือน เม.ย. เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา พบว่าในส่วนของหมวดอาหาร ต้นหอมราคาเพิ่มมากสุด 34.99% รองลงมา มะนาว 30.66% , ผักคะน้า เพิ่ม 21.56%, ผักกาดขาว เพิ่ม 20.03%, ส้มเขียวหวานเพิ่ม 5.29% , เนื้อสุกร 3.16% และอาหารตามสั่งเพิ่ม 2.33% ส่วนสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร เช่น แก๊สหุงต้ม เพิ่ม 2.28%, ค่าทัศนาจร เพิ่ม 2.15%, เบียร์  1.76%, น้ำยาปรับผ้านุ่ม เพิ่ม  0.83%ส่วนสินค้าหมวดอาหารที่ปรับตัวลดลง เช่น ไข่ไก่ ลดลง 4.31%, กระเทียม ลดลง 12.76%, มะม่วงลดลง 3.46% ขณะที่สินค้าที่ไม่ใช่หมวดอาหาร เช่น สบู่ ลดลง 0.33%, ผงซักฟอก ลดลง 0.12%, กระดาษชำระ ลดลง 0.53% และอาหารเลี้ยงสัตว์ ลดลง 0.11% เป็นต้น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แล้งจัดมะนาวลูกละ 15 บาท เงินเฟ้อเม.ย.สูงสุดในรอบปี

Posts related