ไปรษณีย์ไทยร่วมเทิดพระเกียรติและสำนึกพระกรุณาธิคุณในวาระครบรอบ 150 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ทรงมีคุณูปการต่อหน่วยงานราชการและวงการศิลปะของไทย ทรงเป็นอัจฉริยะศิลปินแห่งสยามประเทศ ทรงรอบรู้และมีพระปรีชาสามารถในทางศิลปกรรมทุกแขนง ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ตลอดจนโบราณคดี ประวัติศาสตร์ วรรณคดี อักษรศาสตร์ และนิรุกติศาสตร์ ในโอกาสนี้ได้อัญเชิญพระรูปมาจัดพิมพ์แสตมป์โดยมีพื้นหลังเป็นภาพร่างอุโบสถวัดราชาธิวาส และภาพวาดในพระที่นั่งบรมพิมานซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของพระองค์ ออกจำหน่ายวันที่ 11 พ.ย.56  ราคาดวงละ 3 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) ซองวันแรกจำหน่าย 10 บาท ผู้สนใจหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร โทร. 0 2831 3856,  0 2831 3853 และ 0 2831 3876 หรือ Line: stampinlove

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แสตมป์“สมเด็จครู” นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม

Posts related