นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการเริ่มผลิตเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มแฟชั่นที่มีสีม่วงอ่อน เพื่อให้สอดคล้องกับวงการแฟชั่นของโลกได้กำหนดสีที่จะเป็นกระแสแฟชั่นเครื่องแต่งกายเป็นสีม่วงอ่อนหรือสีเรเดียนท์ ออร์คิด ในปี 57-58 เนื่องจากมีความสดใสอ่อนหวาน ซึ่งตรงกับสีลวดลายดอกไม้ที่สถาบันได้กำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบการไทย ประกอบด้วยดอกชงโค พลับพลึง ต้อยติ่ง อัญชัน และ หม้อข้าวหม้อแกงลิง ซึ่งมีสีม่วงอ่อนประกอบอยู่ด้วย “ปกติวงการแฟชั่นโลกมีการประชุมในการศึกษาเทรนด์สีความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตล่วงหน้า 1.6-2 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้มีเวลาในการพัฒนาสินค้าทั้งรูปทรงและลวดลาย ซึ่งในส่วนของไทยก็จะให้ความสำคัญลวดลายที่เป็นดอกไม้ เพราะผู้ประกอบการยังมีความชื่นชอบดอกไม้และยังสามารถต่อยอดได้อีกมาก” นางสุทธินีย์ กล่าวว่า ในแต่ละปีสถาบันจะได้รับงบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนาผู้ประกอบการทั่วประเทศ ทั้งการผลิต วัตถุดิบ รูปทรง และการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน มั่นใจว่าในภาพรวมหลังจากที่มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการ มั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าประเภทเสื้อผ้าและสิ่งทอได้เป็นอย่างดี จากปัจจุบันที่มูลค่าการซื้อขายในประเทศอยู่ที่ 300,000 ล้านบาทต่อปีและส่งออก 200,000 ล้านบาท สำหรับการนำผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในการศึกษางานเชิงปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค. ประสบความสำเร็จ เนื่องจากผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสศึกษารูปแบบแฟชั่นของมุสลิม เนื่องจากอินโดนีเซียมีนักออก แบบแฟชั่นมุสลิมระดับโลกมาก ทั้งนี้ในเบื้องต้นผู้ประกอบการไทยสามารถนำรูปแบบและลวดลายของเสื้อผ้ามาผสมผสานกับรูปแบบของไทยเพื่อให้เครื่องแต่งกายของมุสลิมในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเหมือนกับเครื่องแต่งกายมุสลิมจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ขณะเดียวกันยังสามารถนำผู้ประกอบการมาหาช่องทางตลาดในประเทศอินโดนีเซีย ที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศอาเซียน หรือประมาณ 250 ล้านคน มั่นใจว่าผู้ประกอบการไทยสามารถนำเสื้อผ้ามุสลิมมาเปิดตลาดในอินโดนีเซียได้อย่างแน่นอน หลังจากที่รู้ทิศทางความต้องการสินค้าของตลาดแล้ว ในปัจจุบันผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมมี 2,000 ล้านคน ดังนั้นจะเร่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเครื่องแต่งกายมุสลิมใน 5 จังหวัดภาคใต้ ที่มีความพร้อมให้สามารถออกไปมีบทบาทในการทำธุรกิจในอาเซียนมากขึ้น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แห่ผลิตเสื้อผ้าสีม่วงอ่อน รับสีแฟชั่นโลกปี 57-58

Posts related